FDES-certifiering

FDES-certifieringsprocessen innebär att en produkts hela livscykel utvärderas.

Bygg- och inredningsprodukter är en viktig del av vårt dagliga liv, och deras miljö- och hälsopåverkan bör tas i beaktande. Den franska regeringen har insett detta och har infört FDES (Fiche de Déclaration Environnementale et Sanitaire) för miljö- och hälsodeklarationer för bygg- och inredningsprodukter. INIES (nationell referensdatabas i Frankrike för miljö- och hälsodata om byggprodukter och utrustning) tillhandahåller dessa FDES-certifieringar.

FDES-certifieringsprocessen omfattar utvärdering av en produkts hela livscykel, från utvinning av råmaterial till slutet av dess livslängd, inklusive transport, produktion och användning av själva produkten. Denna livscykelbedömning hjälper till att förstå en produkts miljö- och hälsopåverkan och ger transparens till konsumenter och byggare. Dessutom innehåller FDES också information om produktens hälsa och dess miljöpåverkan.

FDES-certifieringen är ett nytt krav i Frankrike för alla bygg- och konstruktionsmaterial som används i nybyggnation. Det är obligatoriskt för alla tillverkare av bygg- och inredningsprodukter att få sina produkter certifierade av INIES innan de får användas i nybyggnation i Frankrike. Detta krav är ett viktigt steg mot att främja miljövänliga och hälsosamma byggmaterial i Frankrike.

Denna certifiering är inte bara fördelaktig för miljön och allmänhetens hälsa utan också för företag som har uppnått certifieringen. Det visar allmänheten och potentiella kunder att ett företag är engagerat i hållbarhet och är villigt att genomgå rigorösa utvärderingar av sina produkter. BOEN, ett dotterbolag till Bauwerk Group, är ett sådant företag som nyligen har erhållit FDES-certifiering för alla sina 2- och 3-skikts parkettprodukter.

Sammanfattningsvis är FDES-certifieringen ett viktigt steg mot att främja miljövänliga och hälsosamma byggmaterial i Frankrike. Den gynnar inte bara miljön och folkhälsan utan även de företag som har uppnått certifieringen. Det är ett tydligt tecken på ett företags engagemang för hållbarhet och dess vilja att genomgå rigorösa utvärderingar av sina produkter.

Uppdaterad information om FDES-certifiering finns på: www.tecsom.com/