FDES-certificering

FDES-certificeringsprocessen omfatter evaluering af hele produktets livscyklus.

Bygge- og interiørprodukter er en vigtig del af vores dagligdag, og deres miljø- og sundhedspåvirkninger bør tages i betragtning. Den franske regering har anerkendt dette og har implementeret FDES (Fiche de Déclaration Environnementale et Sanitaire) for bygge- og interiørprodukter. INIES (den nationale referencedatabase i Frankrig for miljø- og sundhedsdata om byggevarer og udstyr) leverer disse FDES-certificeringer.

FDES-certificeringsprocessen indebærer evaluering af hele produktets livscyklus, fra udvinding af råmaterialer til slutningen af dets levetid, herunder transport, produktion og brugen af selve produktet. Denne livscyklusvurdering hjælper med at forstå de miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser af et produkt og giver gennemsigtighed for forbrugere og bygherrer. Desuden indeholder FDES også oplysninger om produktets sundhed og dets miljøpåvirkning.

FDES-certificeringen er et nyt krav i Frankrig til alle bygge- og konstruktionsmaterialer, når de bruges i nybyggeri. Det er obligatorisk for alle producenter af bygge- og interiørprodukter at få deres produkter certificeret af INIES, før de kan bruges i nybyggeri i Frankrig. Dette krav er et vigtigt skridt i retning af at fremme miljøvenlige og sunde byggematerialer i Frankrig.

Denne certificering er ikke kun gavnlig for miljøet og befolkningens sundhed, men også for de virksomheder, der har opnået certificeringen. Det viser offentligheden og potentielle kunder, at en virksomhed er engageret i bæredygtighed og er villig til at gennemgå strenge evalueringer af sine produkter. BOEN, et datterselskab af Bauwerk Group, er en sådan virksomhed, der for nylig har modtaget FDES-certificering for alle sine 2-lags og 3-lags parketprodukter.

Afslutningsvis er FDES-certificeringen et vigtigt skridt i retning af at fremme miljøvenlige og sunde byggematerialer i Frankrig. Det gavner ikke kun miljøet og folkesundheden, men også de virksomheder, der har opnået certificeringen. Det er et klart tegn på en virksomheds engagement i bæredygtighed og dens vilje til at gennemgå strenge evalueringer af sine produkter.

Opdateret information om FDES-certificering er tilgængelig på: www.tecsom.com/