Miljömärket Svanen

Svanen är den officiella miljömärkningen i Norden, etablerad av myndigheterna för att förse konsumenter och inköpare med trovärdig miljöinformation. Märkningen minskar miljöpåverkan från produktion och konsumtion genom att bedöma en produkts hela livscykel och alla relevanta miljöfrågor som uppstår längs vägen.

Svanenmärkningen gör det enkelt att välja den mest miljövänliga produkten eller tjänsten och står för minskad klimatpåverkan, cirkulär ekonomi, biologisk mångfald och ett giftfritt samhälle.

Svanenmärkningen är inte bara en hjälp för konsumenterna. Miljökraven i märkningen ger tillverkarna en plan för hur de kan producera sina varor och tjänster med minsta möjliga miljöpåverkan. Märkningen är också ett viktigt verktyg för inköpare som vill ställa ambitiösa och specifika miljökrav vid upphandling.

Svanenmärkningen lägger också stor vikt vid dokumentation och kontroll. All dokumentation på att kraven uppfylls granskas noggrant och dubbelkontrolleras av oss, och vi besöker produktionsplatsen var den än finns i världen.

Vad gör den nordiska miljömärkningen Svanen?

Svanenmärket är det officiella nordiska miljömärket och en av världens strängaste och mest ambitiösa miljöcertifieringar. Syftet är att bidra till en mer hållbar produktion och konsumtion. Svanenmärket kan också användas som dokumentation när privata och offentliga inköpare kräver miljömärkningar av typ 1.

Svanenmärket gör det enklare för konsumenter, företag och inköpare att bidra till den gröna omställningen. Det är en av världens strängaste miljöcertifieringar och tilldelas endast produkter och tjänster som uppfyller ambitiösa miljökrav. Svanenmärkningen är holistisk. Den främjar resursutnyttjande, minskad klimatpåverkan, en giftfri cirkulär ekonomi och bevarande av biologisk mångfald - alltid med ett starkt fokus på hälsa. Hänsyn tas till hela livscykeln, från råvaror, produktion och användning till återvinning och avfallshantering. Svanen ställer också krav på produktegenskaper som säkerställer kvalitet och hållbarhet.

Svanen stöds av alla nordiska myndigheter och är det officiella och mest erkända miljömärket i Norden. Det är en tillförlitlig, oberoende tredjepartscertifiering som ger företag dokumentation på att den produkt de erbjuder har en hög miljöstandard.

Svanenmärkt och parkett:
  • Minst 60-70 % av råvarorna i ett Svanenmärkt golv ska vara förnybara eller återvunna, vilket är positivt för både klimatet och den cirkulära ekonomin
  • Alla material och ytbehandlingar uppfyller Svanens strikta kemikaliekontroll, som tar hänsyn till både den yttre miljön och inomhusmiljön.
  • Svanen ställer några av världens strängaste krav på kemikalieanvändning. Svanenmärkta golv utesluter skadliga utsläpp, vilket gör det till ett bra val för hälsan.
  • Absoluta krav på avfallshantering och energieffektiv produktion gör det Svanenmärkta golvet till ett bra val för klimatet.
  • Svanenmärkt parkett förhindrar avskogning genom att använda certifierat trä från hållbart skogsbruk.

Se certifikat