FDES sertifikavimas

FDES sertifikavimo procesas apima viso gaminio gyvavimo ciklo vertinimą.

Statybos ir interjero produktai yra svarbi mūsų kasdienio gyvenimo dalis, todėl būtina atsižvelgti į jų poveikį aplinkai bei sveikatai. Prancūzijos vyriausybė tai suprato ir statybos bei interjero produktams įpareigojo rengti Poveikio aplinkai ir sveikatai deklaracijas (pranc. Fiche de Déclaration Environnementale et Sanitaire, FDES). Šiuos FDES sertifikatus teikia INIES – nacionalinė Prancūzijos informacinė duomenų bazė, kurioje kaupiami statybos produktų bei įrangos poveikio žmonių sveikatai ir aplinkai duomenys.

FDES sertifikavimo procesas apima viso produkto gyvavimo ciklo vertinimą nuo žaliavų gavybos iki naudingo tarnavimo pabaigos, įskaitant transportavimą, gamybą ir paties gaminio naudojimą. Šis gyvavimo ciklo vertinimas padeda geriau suprasti gaminio poveikį aplinkai ir sveikatai bei suteikia skaidrumo naudotojams ir statybininkams. Be to, FDES sertifikatuose pateikiama informacijos apie produkto poveikį sveikatai ir aplinkai.

FDES sertifikatas yra naujas reikalavimas Prancūzijoje, taikomas visoms statybinėms medžiagoms, naudojamoms naujoje statyboje. Visi statybos ir interjero produktų gamintojai privalo užtikrinti, kad jų produktai būtų sertifikuoti INIES, nes tik tada jie galės būti naudojami naujiems statiniams Prancūzijoje. Šis reikalavimas yra svarbus žingsnis šalyje skatinant aplinką tausojančias ir sveikatai palankias statybines medžiagas.

Be to, minėtas sertifikavimas naudingas ne tik aplinkai ir visuomenės sveikatai, bet ir pačioms sertifikuotoms įmonėms. Jis parodo visuomenei bei potencialiems klientams, kad įmonė yra įsipareigojusi siekti tvarumo ir pasirengusi atlikti griežtą savo produktų vertinimą. „Bauwerk Group“ patronuojamoji įmonė BOEN neseniai gavo FDES sertifikatą visiems savo 2 ir 3 sluoksnių parketo gaminiams.

Apibendrinant galima pasakyti, kad FDES sertifikavimas yra svarbus žingsnis Prancūzijoje skatinant aplinką tausojančių ir sveikatai palankių statybinių medžiagų naudojimą. Jis naudingas ne tik aplinkai ir visuomenės sveikatai, bet ir pačioms sertifikuotoms įmonėms, nes aiškiai parodo, kad įmonė yra įsipareigojusi siekti tvarumo ir pasirengusi atlikti griežtą savo produktų vertinimą.

Naujausia informacija apie FDES sertifikavimą skelbiama svetainėje www.tecsom.com/.