Underlags system

Limmat, spikat eller flytande? Trägolv kan installeras på de flesta golv. Välj rätt underlag!

Att välja rätt underlag är viktigt. Ett trägolvs underlag måste vara av god kvalitet för att reducera rörelserna och riskerna för knirr i trägolvet. Dessutom får du ett underlag med mycket bra ljudegenskaper.

Bra att känna till

Undergolvet måste vara torrt, plant och självbärande. Betong undergolv måste vara plant och tomt på cementklumpar etc. Toleransnivån ± 2 mm per 2 löpmeter.
Fuktspärr: Golvet får inte utsättas för fukt från undergolvet. En tilläggsplastfolie på 0,2 mm måste användas på betonggolv för att isolera mot eventuell kvarvarande fuktighet.
Akustikljud: Strukturburet ljud i närliggande rum när man går på golvet.
Stegljud: Ljud genererat i rummet när man går på golvet.
Belastningsmotstånd: Ett underlag med högre densitet eller högre dynamisk belastning minskar rörelsen och risken för oönskade ljud, både i rummet och i närliggande rum.

Problem som ojämnt undergolv, fukt och ljudöverföringar kan ge oönskat resultat och bör kontrolleras mot ansvarig entreprenör.

Om du är proffs och behöver mer detaljerad information, gå till Proffs läge.

Gå till Produkter

Att hitta golvet du önskar har aldrig varit så enkelt som nu.

Våra certifikat

Vi har en tydlig strategi för att säkerställa respekt för naturen och en hållbar användning av resurser i verksamheten och produktionen.