Hållbarhet

Som material är trä lika unikt som det är fascinerande. Vi ser det som ett privilegium att kunna tillverka högkvalitativa trägolv av denna värdefulla naturprodukt, och vi är fast beslutna att använda våra resurser på ett ansvarsfullt sätt.

Som en ledande europeisk tillverkare av trägolv har vi ett stort ansvar för att lämna ett lågt miljöavtryck - av respekt för naturen, framtida generationer och oss själva. Därför arbetar vi kontinuerligt med att anpassa och förbättra vår omfattande hållbarhetsstrategi. I vår väsentlighetsanalys har vi identifierat fyra huvudteman som vi kortfattat kommer att förklara i det följande. Detaljerad information om dessa finns i den fullständiga rapporten.

Ledningsstruktur

Som ett träförädlingsföretag är hållbarhet djupt inbäddat i vårt DNA. Hur detta implementeras är ett huvudfokus i vårt transparensarbete och är därför en nyckelprioritet. Hållbarhet är en integrerad del av Bauwerk-koncernens strategi och koncernen följer ett integrerat tillvägagångssätt inom alla hållbarhetsområden.

Leverantörskedjan

Väsentlighetsanalysen visade att hanteringen av leveranskedjan bör vara vårt huvudfokus. För att spara resurser följer Bauwerk-koncernen en lokal, miljövänlig inköpspolicy. För oss är redovisningen av våra affärsmetoder och råvarornas ursprung en viktig del av en heltäckande rapportering. Endast genom transparenta ursprungsgarantier kan vi säkerställa att vi uppnår våra hållbarhetsmål för inköp.

Samhälle

Vårt främsta mål är att arbeta med och för människor. Detta återspeglas i vår öppenhet kring våra anställningsrutiner och vår uppmärksamhet på hälsa och säkerhet på arbetsplatsen. Vi är stolta över att vi bara har en omsättningshastighet på cirka 10,6%. Både vår olycksstatistik och våra arbetsförhållanden beskrivs i detalj. Våra produkter är helt säkra för användning i bostäder, vilket bekräftas av många oberoende certifikat som också presenteras som en del av denna rapport.

Miljöpåverkan

Vi strävar efter att minska vår miljöpåverkan så att vi även i framtiden kan använda våra råvaror på ett hållbart sätt. Som producent och direktanvändare av skogen arbetar vi kontinuerligt med att minska vår miljöpåverkan på alla våra anläggningar i enlighet med vår ISO 14001-certifiering. En synlig effekt av detta är att vi stadigt minskar mängden avfall. Vi använder också förnybar el på våra produktionsanläggningar, genererar vår egen solenergi och följer kontinuerligt upp vår elförbrukning. Vi är också stolta över att vi har minskat användningen av fossil energi i vår logistik.

Regler för mänskliga rättigheter