Teknisk dokumentation

All vår tekniska dokumentation kan laddas ner som en PDF och sedan skrivas ut.

Produktblad, teknisk dokumentation och teknisk deklaration är viktiga dokument som du kan läsa och ladda ner här. Om du letar efter ett visst dokument och du inte kan hitta det, vänligen kontakta oss.

Tekniska datablad

Prestandadeklaration - Declaration of Performance (DOP)

Environmental Product Declaration (EPD) for BOEN parkett

Språk
Engelska Environmental Product Declaration (EPD)
for BOEN 3-3-skikts parkett: 
EPD_20220152_IBH1-EN_Bauwerk Group 3-layer parquet 2022-2027
PDF
Engelska Environmental Product Declaration (EPD)
for BOEN 2-skikts parkett:
EPD_20220151_IBH1-EN_Bauwerk Group 2-layer parquet 2022-2027
PDF

Säkerhetsdatablad