Certyfikat FDES

Proces certyfikacji FDES obejmuje ocenę całego cyklu życia produktu.

Produkty budowlane i wyposażenia wnętrz są istotną częścią naszego codziennego życia, a ich wpływ na środowisko i zdrowie powinien być brany pod uwagę. Rząd francuski uznał to i wdrożył Karty Deklaracji Środowiskowej i Zdrowotnej (FDES, lub Fiche de Déclaration Environnementale et Sanitaire) dla produktów budowlanych i wyposażenia wnętrz. INIES (krajowa baza danych referencyjnych we Francji dla danych środowiskowych i zdrowotnych dotyczących produktów budowlanych i wyposażenia) zapewnia certyfikaty FDES.

Proces certyfikacji FDES obejmuje ocenę całego cyklu życia produktu, od wydobycia surowców do końca jego życia, w tym transportu, produkcji i użytkowania samego produktu. Ta ocena cyklu życia pomaga zrozumieć wpływ produktu na środowisko i zdrowie oraz zapewnia przejrzystość konsumentom i budowniczym. Ponadto FDES zawiera również informacje na temat zdrowia produktu i jego wpływu na środowisko.

Certyfikacja FDES jest nowym wymogiem we Francji dla wszystkich materiałów budowlanych i konstrukcyjnych stosowanych w nowym budownictwie. Wszyscy producenci produktów budowlanych i wykończeniowych są zobowiązani do certyfikowania swoich produktów przez INIES, zanim będą one mogły być stosowane w nowym budownictwie we Francji. Wymóg ten jest znaczącym krokiem w kierunku promowania przyjaznych dla środowiska i zdrowych materiałów budowlanych we Francji. Certyfikacja ta jest korzystna nie tylko dla środowiska i zdrowia społeczeństwa, ale także dla firm, które ją uzyskały. Pokazuje opinii publicznej i potencjalnym klientom, że firma jest zaangażowana w zrównoważony rozwój i jest gotowa poddać się rygorystycznej ocenie swoich produktów. BOEN, spółka zależna Grupy Bauwerk, jest jedną z takich firm, która niedawno otrzymała certyfikat FDES dla wszystkich swoich 2- i 3-warstwowych produktów parkietowych.

Podsumowując, certyfikacja FDES jest istotnym krokiem w kierunku promowania przyjaznych dla środowiska i zdrowych materiałów budowlanych we Francji. Przynosi korzyści nie tylko środowisku i zdrowiu publicznemu, ale także firmom, które uzyskały certyfikat. Jest to wyraźny znak zaangażowania firmy w zrównoważony rozwój i jej gotowość do poddania się rygorystycznej ocenie swoich produktów.

Aktualne informacje na temat certyfikacji FDES są dostępne pod adresem: www.tecsom.com/