Certifieringar

BOENs produkter består av naturmaterial. Vi har en tydlig strategi för att säkerställa respekt för naturen och en hållbar användning av resurser i verksamheten och produktionen. BOEN arbetar ständigt med att utveckla effektiva produktionsmetoder som använder råvaror optimalt och påverkar miljön i minsta möjliga mån.

Idag kommer mer än 95 % av alla material som används i produktionen från europeiska skogar med trädplanteringsprogram eller skogar som innehar certifikat som t.ex. FSC® eller som befinner sig i en process för att förvärva sådana intyg.

BOENs fabriker följer alltid rättesnörena från FSC® (chain of custody system). Som trävaruproducent har BOEN en viktig tradition att bevara. Dialog med miljöorganisationer och myndigheter samt investeringar i ny teknik gör det möjligt för oss att reducera spillet till ett minimum. Utvecklingen av produkter som kan ersätta exotiska träsorter är ett annat exempel på BOENs miljömedvetna agenda.

Vi erbjuder produkter som tar hänsyn till både miljön och människorna. Lim och annan ytbehandling producerar inte någon form av farliga ånger eller andra biprodukter. Hardwood är mycket resurssnålt jämfört med massivparkett. Hela 3/5 av produkten består av snabbväxande barrträd, vilket garanterar en praktiskt taget stabil produkt. Sågspån och hyvelspån är naturliga biprodukter som helt utnyttjas i anläggningens ugnar, virkestorkar och varmvattenproduktion. Produktionsmetoderna hos BOEN ger inga giftiga eller skadliga biprodukter.

Våra certifieringar

Forest Stewarship Council™

Fullständig information om BOEN-produkter som kan levereras med FSC™ MIX-märkning finns på www.fsc.org.

BREEAM

BREEAM är världens främsta miljöbedömningsmetod och klassificeringssystem för byggnader

CE

CE-märkning är en obligatorisk överensstämmelsemärkning på många produkter som finns på den inre marknaden inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).

Real wood

Real Wood logotypen används uteslutande för godkända tillverkare som är medlemmar i den europeiska branschorganisationen för parkett (FEP). Miljöfördelarna med trä är odiskutabla. Råvaruförädling, bearbetning och lagring av trä kräver betydligt mindre energi än andra material.

ISO 14001 certificering

ISO-certifieringen 14001 står för de högsta säkerhetsreglerna och höge krav til miljöprestanda.

The Blue Angel

Blue Angel är det första och mest kända miljömärket i världen.

Certifiering FloorScore

Den mest erkända certifieringen för inomhusluftkvalitet för golv.

Eco-institut

Märkning av produkter med låga föroreningar och utsläpp.

FDES-certifiering

FDES-certifieringsprocessen innebär att en produkts hela livscykel utvärderas.

EPD (Environmental Product Declaration)

Miljöproduktdeklarationen (EPD) ger information om en produkts miljöpåverkan under hela dess livscykel.

Miljömärket Svanen

Svanen är den officiella miljömärkningen i Norden, etablerad av myndigheterna för att förse konsumenter och inköpare med trovärdig miljöinformation.

Gå till Produkter

Att hitta golvet du önskar har aldrig varit så enkelt som nu.

Hållbarhetsrapport

Vi har en tydlig strategi för att säkerställa respekt för naturen och en hållbar användning av resurser i verksamheten och produktionen.