FDES-sertifisering

FDES-sertifiseringsprosessen innebærer en evaluering av hele livssyklusen til et produkt.

Bygge- og interiørprodukter er en viktig del av hverdagen vår, og det er viktig å ta hensyn til miljø- og helsepåvirkningene de har. Franske myndigheter har tatt konsekvensen av dette og har innført FDES (Fiche de Déclaration Environnementale et Sanitaire) for byggevarer og interiørprodukter. INIES (Frankrikes nasjonale referansedatabase for miljø- og helsedata om byggevarer og utstyr) leverer disse FDES-sertifisering.

FDES-sertifiseringsprosessen innebærer en evaluering av hele livssyklusen til et produkt, fra utvinning av råmaterialer til slutten av produktets levetid, inkludert transport, produksjon og bruk av selve produktet. Denne livssyklusvurderingen bidrar til å forstå miljø- og helsekonsekvensene av et produkt og gir åpenhet for forbrukere og byggherrer. FDES inneholder også informasjon om produktets helse og miljøpåvirkning.

FDES-sertifiseringen er et nytt krav i Frankrike for alle bygg- og anleggsmaterialer som brukes i nybygg. Det er obligatorisk for alle produsenter av bygge- og interiørprodukter å få produktene sine sertifisert av INIES før de kan brukes i nybygg i Frankrike. Dette kravet er et viktig skritt i retning av å fremme miljøvennlige og sunne byggematerialer i Frankrike.

Denne sertifiseringen er ikke bare gunstig for miljøet og folkehelsen, men også for bedriftene som har oppnådd sertifiseringen. Den viser offentligheten og potensielle kunder at et selskap er opptatt av bærekraft og er villig til å gjennomgå grundige evalueringer av produktene sine. BOEN, et datterselskap av Bauwerk Group, er et slikt selskap som nylig har fått FDES-sertifisering for alle sine 2- og 3-lags parkettprodukter.

FDES-sertifiseringen er et viktig skritt i retning av å fremme miljøvennlige og sunne byggematerialer i Frankrike. Den er ikke bare til fordel for miljøet og folkehelsen, men også for selskapene som har oppnådd sertifiseringen. FDES-sertifiseringen er et tydelig tegn på bedriftens engasjement for bærekraft og vilje til å gjennomgå grundige evalueringer av produktene sine.

Du finner oppdatert informasjon om FDES-sertifiseringen på: www.tecsom.com