Det nordiske miljømærke Svanen

Svanemærket er det officielle miljømærke i Norden, etableret af myndighederne for at give forbrugere og indkøbere troværdig miljøinformation. Mærket reducerer miljøbelastningen fra produktion og forbrug ved at vurdere et produkts hele livscyklus og alle relevante miljøproblemer, der opstår undervejs.

Svanemærket gør det nemt at vælge det mest miljøvenlige produkt eller den mest miljøvenlige tjeneste og står for reduceret klimapåvirkning, cirkulær økonomi, biodiversitet og et giftfrit samfund.

Svanemærket er ikke kun en hjælp til forbrugerne. De miljøkrav, som mærket stiller, giver producenterne en opskrift på, hvordan de kan producere deres varer og tjenester med mindst mulig miljøpåvirkning. Mærket er også et vigtigt værktøj for indkøbere, der ønsker at stille ambitiøse og specifikke miljøkrav i deres indkøb.

Svanemærket lægger også stor vægt på dokumentation og kontrol. Al dokumentation for, at kravene er opfyldt, bliver nøje gennemgået og dobbeltkontrolleret af os, og vi besøger produktionsstedet, uanset hvor i verden det befinder sig.

Hvad gør Svanemærket?

Svanemærket er det officielle nordiske miljømærke og en af verdens strengeste og mest ambitiøse miljøcertificeringer. Formålet er at bidrage til en mere bæredygtig produktion og et mere bæredygtigt forbrug. Svanemærket kan også bruges som dokumentation, når private og offentlige indkøbere kræver type 1-miljømærker.

Svanemærket gør det lettere for forbrugere, virksomheder og indkøbere at bidrage til den grønne omstilling. Det er en af verdens strengeste miljøcertificeringer og gives kun til produkter og tjenester, der opfylder ambitiøse miljøkrav. Svanemærket er helhedsorienteret. Det fremmer ressourceudnyttelse, reduceret klimapåvirkning, en giftfri cirkulær økonomi og bevarelse af biodiversitet - altid med et stærkt fokus på sundhed. Hele livscyklussen tages i betragtning, fra råmaterialer, produktion og brug til genbrug og bortskaffelse. Svanemærket stiller også krav til produktegenskaber, der sikrer kvalitet og holdbarhed.

Svanemærket støttes af alle de nordiske myndigheder og er det officielle og mest anerkendte miljømærke i Norden. Det er en pålidelig, uafhængig tredjepartscertificering, som giver virksomheder dokumentation for, at det produkt, de tilbyder, har en høj miljøstandard.

Svanemærket og parket:
  • Mindst 60-70 % af råvarerne i et svanemærket gulv skal være fornybare eller genanvendte, hvilket er positivt for både klima og cirkulær økonomi.
  • Alle materialer og overfladebehandlinger opfylder Svanemærkets strenge kemikaliekontrol, som tager hensyn til både det ydre miljø og indeklimaet.
  • Svanemærket stiller nogle af verdens strengeste krav til brug af kemikalier. Svanemærkede gulve udelukker skadelige emissioner, hvilket gør dem til et godt valg for sundheden.
  • Absolutte krav til affaldshåndtering og energieffektiv produktion gør Svanemærkede gulve til et godt valg for klimaet.
  • Svanemærket parket forebygger skovrydning ved at bruge certificeret træ fra bæredygtigt skovbrug.

Se certifikat