Het Nordic Swan Ecolabel

Het Nordic Swan Ecolabel is het officiële milieukeurmerk in de Scandinavische regio, opgericht door de autoriteiten om consumenten en kopers betrouwbare milieu-informatie te bieden. Het keurmerk vermindert de milieueffecten van productie en consumptie door de hele levenscyclus van een product en alle relevante milieukwesties die zich voordoen te beoordelen.

Het Nordic Swan Ecolabel maakt het eenvoudig om het meest milieuvriendelijke product of dienst te kiezen, en staat voor verminderde klimaatimpact, circulaire economie, biodiversiteit en een niet-giftige samenleving.

Het Nordic Swan Ecolabel is niet alleen behulpzaam voor consumenten, de milieueisen van het label bieden fabrikanten een blauwdruk voor hoe ze hun goederen en diensten kunnen produceren met zo min mogelijk milieueffect. Het label is ook een belangrijk instrument voor inkopers die ambitieuze en specifieke milieueisen willen stellen bij inkoop.

Het Nordic Swan Ecolabel legt ook grote nadruk op documentatie en controle. Alle documentatie waaruit blijkt dat aan de eisen is voldaan, wordt zorgvuldig door ons beoordeeld en gecontroleerd, en we bezoeken de productielocatie, waar ter wereld die zich ook bevindt.

Wat doet het Nordic Swan Ecolabel?

Het Nordic Swan Ecolabel is het officiële Noordse milieukeurmerk en een van 's werelds strengste en meest ambitieuze milieucertificeringen. Het doel is bij te dragen aan duurzamere productie en consumptie. Het Nordic Swan Ecolabel kan ook worden gebruikt als documentatie wanneer particuliere en publieke inkopers type 1 milieukeurmerken vereisen.

Het Nordic Swan Ecolabel maakt het gemakkelijker voor consumenten, bedrijven en inkopers om bij te dragen aan de groene verschuiving. Het is een van 's werelds strengste milieucertificeringen en wordt alleen toegekend aan producten en diensten die ambitieuze milieueisen vervullen. Het Nordic Swan Ecolabel is holistisch. Het bevordert het gebruik van hulpbronnen, vermindert de klimaatimpact, stimuleert een niet-giftige circulaire economie en de behoud van biodiversiteit, altijd met een sterke focus op gezondheid. De hele levenscyclus wordt in overweging genomen, van grondstoffen, productie en gebruik tot recycling en verwijdering.

Het Nordic Swan Ecolabel stelt ook eisen aan producteigenschappen die kwaliteit en duurzaamheid waarborgen. Het Nordic Swan Ecolabel wordt ondersteund door alle Noordse autoriteiten en is het officiële en meest erkende milieukeurmerk in de regio. Het is een betrouwbare, onafhankelijke, door derden gecertificeerde instantie die bedrijven voorziet van documentatie dat het product dat ze aanbieden aan hoge milieunormen voldoet.

Het Nordic Swan Ecolabel en hardhouten vloeren:
  • Ten minste 60-70% van de grondstoffen in een vloer met het Nordic Swan Ecolabel moet hernieuwbaar of gerecycled zijn, wat positief is voor het klimaat en de circulaire economie.
  • Alle materialen en oppervlaktebehandelingen voldoen aan de strenge chemische controle van het Nordic Swan Ecolabel, die zowel het externe milieu als het binnenmilieu in overweging neemt.
  • Het Nordic Swan Ecolabel stelt enkele van 's werelds strengste eisen aan chemisch gebruik. Vloeren met het Nordic Swan Ecolabel sluiten schadelijke emissies uit, waardoor het een goede keuze is voor de gezondheid.
  • Absolute eisen voor afvalbeheer en energie-efficiënte productie maken vloeren met het Nordic Swan Ecolabel tot een goede keuze voor het klimaat.
  • Nordic Swan Ecolabel parket voorkomt ontbossing door gebruik te maken van gecertificeerd hout uit duurzaam beheerde bossen.

Bekijk certificaat