Svanemerket

Svanemerket er det offisielle miljømerket i Norden, opprettet av myndighetene for å gi forbrukere og innkjøpere troverdig miljøinformasjon. Merket reduserer miljøbelastningen fra produksjon og forbruk, ved å vurdere hele livssyklusen til et produkt, og alle relevante miljøproblemer som oppstår underveis.

Svanemerket gjør det enkelt å velge det mest miljøvennlige produktet eller tjenesten, og står for redusert klimabelastning, sirkulær økonomi, biologisk mangfold og et giftfritt samfunn.

Svanemerket er ikke bare til hjelp for forbrukere. Miljøkravene merket stiller gir produsenter en oppskrift på hvordan de kan produsere sine varer og tjenester med minst mulig miljøbelastning. Merket er også et viktig verktøy for innkjøpere som ønsker å stille ambisiøse og konkrete miljøkrav i anskaffelser.

Svanemerket legger også stor vekt på dokumentasjon og kontroll. All dokumentasjon på at kravene er oppfylt blir nøye gjennomgått og dobbeltsjekket av oss, og vi drar på kontrollbesøk til produksjonsstedet uansett hvor det er i verden.

Hva gjør Svanemerket?

Svanemerket er det offisielle nordiske miljømerket og en av verdens strengeste og mest ambisiøse miljøsertifiseringer. Formålet er å bidra til mer bærekraftig produksjon og forbruk. Svanemerket kan også brukes som dokumentasjon når private og offentlige innkjøpere krever type 1 miljømerker.

Svanemerket gjør det lettere for forbrukere, bedrifter og innkjøpere å bidra til det grønne skiftet. Det er en av verdens strengeste miljøsertifiseringer og blir bare tildelt produkter og tjenester som oppfyller ambisiøse miljøkrav. Svanemerket er helhetlig. Det fremmer ressursutnytting, redusert klimapåvirkning, giftfri sirkulærøkonomi og bevaring av biologisk mangfold – alltid med sterkt fokus på helse. Hele livssyklusen er med i beregningen, fra råmateriale, produksjon og bruk til resirkulering og avhending. Svanemerket stiller også krav til produktets egenskaper som sikrer kvalitet og varighet.

Svanemerket er støttet av alle de nordiske myndighetene, og er det offisielle og mest kjente miljømerket i regionen. Det er en pålitelig, uavhengig, tredjepartssertifisering som gir bedrifter dokumentasjon på at produktet de tilbyr har høy miljøstandard.

Svanemerket og parkett:
  • Minst 60-70% av råvarene i et Svanemerket gulv skal være fornybare eller resirkulert, begge deler er positivt med tanke på klima og sirkulær økonomi
  • Alt av materialer og overflatebehandling oppfyller Svanemerkets strenge kjemikaliekontroll, som både tar hensyn til det ytre miljøet og innemiljøet.
  • Svanemerket stiller noen av verdens strengeste krav til kjemikaliebruk. Svanemerket gulv utelukker skadelig emisjoner, og er dermed et godt valg for helsa.
  • Absolutte krav til avfallshåndtering og energieffektiv produksjon gjør Svanemerkede gulv til et godt valg for klima
  • Svanemerket parkett forhindrer avskoging ved at det benyttes sertifisert tre fra bærekraftig skogbruk.

Se sertifikat