Certifiering FloorScore

Den mest erkända certifieringen för inomhusluftkvalitet för golv.

Vad innebär FloorScore®-certifiering?

FloorScore® är den mest erkända certifieringsstandarden för inomhusluftkvalitet (IAQ) för golvmaterial, lim och underlag för hårda ytor. FloorScore® är ett frivilligt, oberoende certifieringsprogram som testar och certifierar hårda golv och tillhörande produkter för överensstämmelse med kriterier som antagits i Kalifornien för inomhusluftutsläpp av flyktiga organiska föreningar (VOC) med potentiella hälsoeffekter. Alla produkter som certifieras enligt programmet uppfyller utsläppskriterierna för inomhusluftkvalitet i LEED, CHPS, Green Guide for Health Care och är erkända av en lång rad andra program för sunda byggnader.

FloorScore® certifieringsprocess

Certifiering är inte en enkel process och FloorScore® certifieringsstämpel säkerställer att golv har uppfyllt alla nödvändiga krav. Certifieringsprocessen består vanligtvis av: Utvärdering - inklusive en granskning av produktens specifika formulering och tillverkningsanläggningens dokumentkontrollsystem. Revision på plats av en tredje part för att bekräfta produktionen Emissionstestning av produkten av tredje part för att säkerställa att inga skadliga kemikalier används i golven, så kallade flyktiga organiska föreningar (VOC).

Uppfyller FloorScore kraven i CA 01350? Vilka VOC testas? Betyder detta att produkterna är CARB2-certifierade samt TSCA Title VI?

FloorScore testar för 35 enskilda flyktiga organiska föreningar (VOC) som specificeras av Kaliforniens standardmetod för testning och utvärdering av VOC-utsläpp (standardmetod V1.2), även känd som CA Section 01350. Formaldehyd, som regleras i CARB fas 2 och TSCA titel VI, är bara en av de VOC som testas i denna process.

Varför du bör bry dig om inomhusluftens kvalitet

Inomhusluftkvalitet är viktigt eftersom du, om du är som de flesta människor, tillbringar cirka 90 % av din tid inomhus. Om du andas in luft av dålig kvalitet kan du utsättas för en högre risknivå för en rad olika hälsoproblem, inklusive huvudvärk, yrsel och mer allvarliga långvariga tillstånd. Certifieringsprogrammet är särskilt känt för den nordamerikanska golvmarknaden, men det tillämpas globalt och är en fördel när klassificeringsprogram för byggnader som LEED krävs.

Vad innebär FloorScore-certifieringen för din familj?

Idag är de flesta människor medvetna om de potentiella hälsoriskerna med många vardagsprodukter och väljer att undvika dem när det är möjligt. Golv är inget undantag. Den potentiella faran med kemiska gaser som frigörs från många golv kan förbises. Tack och lov finns det certifieringar som säkerställer att golvprodukter är lika rena och säkra i stil och slitage som de är för din familj.

Uppdaterad information om Floor Score-certifieringen finns på: www.scsglobalservices.com/ 

Ladda ner