Certificering FloorScore

Den mest anerkendte certificering af indendørs luftkvalitet for gulvbelægning.

Hvad betyder FloorScore®-certificering?

FloorScore® er den mest anerkendte certificeringsstandard for indendørs luftkvalitet (IAQ) for gulvbelægningsmaterialer, klæbemidler og underlag med hård overflade. FloorScore® er et frivilligt, uafhængigt certificeringsprogram, der tester og certificerer gulvbelægninger med hård overflade og tilhørende produkter for overholdelse af kriterier vedtaget i Californien for indendørs luftemissioner af flygtige organiske forbindelser (VOC'er) med potentielle sundhedseffekter. Alle produkter, der er certificeret under programmet, opfylder emissionskriterierne for indendørs luftkvalitet i LEED, CHPS, Green Guide for Health Care og er anerkendt af en lang række andre programmer for sundt byggeri.

FloorScore®-certificeringsprocessen

Certificering er ikke en nem proces, og FloorScore®-certificeringsseglet sikrer, at gulvene har opfyldt alle de nødvendige krav. Certificeringsprocessen består typisk af: Evaluering - herunder en gennemgang af produktets specifikke formulering og produktionsstedets dokumentkontrolsystem. Audit på stedet af en tredjepart for at bekræfte produktionen Tredjepartstest af produktemissioner for at sikre, at der ikke anvendes skadelige kemikalier i gulvene, kendt som flygtige organiske forbindelser (VOC'er).

Opfylder FloorScore CA 01350? Hvilke VOC'er testes? Betyder det, at produkterne er CARB2-certificerede såvel som TSCA Title VI?

FloorScore tester for 35 individuelle flygtige organiske forbindelser (VOC'er), der er specificeret i Californiens standardmetode for test og evaluering af VOC-emissioner (standardmetode V1.2), også kendt som CA Section 01350. Formaldehyd, som er reguleret i CARB fase 2 og TSCA titel VI, er blot en af de VOC'er, der testes i denne proces.

Derfor bør du bekymre dig om indendørs luftkvalitet

Indeklima er vigtigt, for hvis du er som de fleste mennesker, tilbringer du omkring 90 % af din tid indendørs. Hvis du indånder luft af dårlig kvalitet, kan du stå over for en højere risiko for en række helbredsproblemer, herunder hovedpine, svimmelhed og mere alvorlige langvarige tilstande. Selvom certificeringsprogrammet især er anerkendt på det nordamerikanske gulvbelægningsmarked, anvendes det globalt og er en fordel, når der kræves bygningsklassificeringsprogrammer som LEED.

Hvad betyder FloorScore-certificeringen for din familie?

I dag anerkender de fleste mennesker de potentielle sundhedsrisici ved mange hverdagsprodukter og vælger at undgå dem, når det er muligt. Gulvbelægning er ingen undtagelse. Den potentielle fare ved kemiske gasser, der frigives fra mange gulve, kan blive overset. Heldigvis findes der certificeringer, der sikrer, at gulvprodukter er lige så rene og sikre i stil og brug, som de er for din familie.

Opdaterede oplysninger om Floor Score-certificering er tilgængelige på: www.scsglobalservices.com/

Download