Certyfikat FloorScore

Najbardziej uznany certyfikat jakości powietrza w pomieszczeniach dla podłóg.

Co oznacza certyfikat FloorScore®?

FloorScore® to najbardziej uznany standard certyfikacji jakości powietrza w pomieszczeniach (IAQ) dla materiałów podłogowych o twardej powierzchni, klejów i podkładów. FloorScore® to dobrowolny, niezależny program certyfikacji, który testuje i certyfikuje podłogi o twardej powierzchni i powiązane produkty pod kątem zgodności z kryteriami przyjętymi w Kalifornii w zakresie emisji lotnych związków organicznych (LZO) o potencjalnym wpływie na zdrowie. Wszystkie produkty certyfikowane w ramach programu spełniają kryteria LEED, CHPS, Green Guide for Health Care i są uznawane przez długą listę innych programów zdrowego budownictwa.

Proces certyfikacji FloorScore

Certyfikacja nie jest łatwym procesem, a pieczęć certyfikacyjna FloorScore® gwarantuje, że podłogi spełniły wszystkie niezbędne wymagania. Proces certyfikacji składa się zazwyczaj z Oceny - w tym przeglądu specyficznej receptury produktu i systemu kontroli dokumentów w zakładzie produkcyjnym. Testy emisji produktu i audyt przeprowadzane są przez stronę trzecią w celu zapewnienia, że w podłogach nie są stosowane żadne szkodliwe substancje chemiczne, znane jako lotne związki organiczne (LZO).
Czy FloorScore spełnia wymagania CA 01350? Które LZO są testowane? Czy oznacza to, że produkty posiadają certyfikat CARB2 oraz TSCA Title VI?
FloorScore testuje 35 poszczególnych lotnych związków organicznych (LZO) określonych przez Kalifornijską Standardową Metodę Testowania i Oceny Emisji LZO (Standardowa Metoda V1.2), znaną również jako sekcja CA 01350. Formaldehyd, regulowany przez CARB faza 2 i TSCA tytuł VI, jest tylko jednym z LZO testowanych w tym procesie.

Dlaczego każdy powinien dbać o jakość powietrza w pomieszczeniach?

Jakość powietrza w pomieszczeniach jest ważna, ponieważ większość ludzi spędza w nich około 90% czasu. Jeśli oddychasz powietrzem niskiej jakości, możesz być narażony na wyższe ryzyko wystąpienia różnych problemów zdrowotnych, w tym bólów głowy, zawrotów głowy i poważniejszych schorzeń długoterminowych. Chociaż program certyfikacji jest szczególnie rozpoznawalny na rynku pokryć podłogowych w Ameryce Północnej, jest on stosowany na całym świecie i stanowi zaletę, gdy wymagane są programy klasyfikacji budynków, takie jak LEED.

Co certyfikacja FloorScore oznacza dla Twojej rodziny?

Obecnie większość ludzi zdaje sobie sprawę z potencjalnego zagrożenia dla zdrowia wielu produktów codziennego użytku i decyduje się ich unikać, gdy tylko jest to możliwe. Podłogi nie są wyjątkiem. Potencjalne niebezpieczeństwo gazów chemicznych uwalnianych z wielu podłóg może zostać przeoczone. Na szczęście istnieją certyfikaty, które zapewniają, że produkty podłogowe są tak samo czyste i bezpieczne pod względem stylu i zużycia, jak i dla Twojej rodziny.
Aktualne informacje na temat certyfikacji Floor Score są dostępne na stronie: www.scsglobalservices.com/


Certyfikat FloorScore