Sertifisering FloorScore

Den mest anerkjente sertifiseringen for innendørs luftkvalitet for gulv.

Hva betyr FloorScore®-sertifisering?

FloorScore® er den mest anerkjente sertifiseringsstandarden for innendørs luftkvalitet (IAQ) for harde gulvmaterialer, lim og underlag. FloorScore® er et frivillig, uavhengig sertifiseringsprogram som tester og sertifiserer harde gulvbelegg og tilhørende produkter med hensyn til samsvar med kriteriene som er vedtatt i California for innendørs luftutslipp av flyktige organiske forbindelser (VOC) med potensielle helseeffekter. Alle produkter som er sertifisert i henhold til programmet, oppfyller utslippskriteriene for inneluftkvalitet i LEED, CHPS og Green Guide for Health Care, og er anerkjent av en lang rekke andre programmer for sunne bygninger.

FloorScore®-sertifiseringsprosessen

Sertifisering er ingen enkel prosess, og FloorScore®-sertifiseringsmerket sikrer at gulvene oppfyller alle nødvendige krav. Sertifiseringsprosessen består vanligvis av: Evaluering - inkludert en gjennomgang av produktets spesifikke formulering og produksjonsstedets dokumentkontrollsystem. Revisjon på stedet av en tredjepart for å bekrefte produksjonen Tredjeparts testing av produktutslipp for å sikre at det ikke brukes skadelige kjemikalier i gulvene, såkalte flyktige organiske forbindelser (VOC).

Oppfyller FloorScore kravene i CA 01350? Hvilke VOC-er er testet? Betyr dette at produktene er CARB2-sertifisert i tillegg til TSCA Title VI?

FloorScore tester for 35 individuelle flyktige organiske forbindelser (VOC) som er spesifisert i California Standard Method for VOC Emissions Testing and Evaluation (Standard Method V1.2), også kjent som CA Section 01350. Formaldehyd, som er regulert i CARB fase 2 og TSCA title VI, er bare én av de VOC-ene som testes i denne prosessen.

Hvorfor du bør bry deg om innendørs luftkvalitet

Inneluftkvalitet er viktig fordi du, som de fleste andre, tilbringer rundt 90 % av tiden innendørs. Hvis du puster inn luft av dårlig kvalitet, kan du ha en høyere risiko for en rekke helseproblemer, inkludert hodepine, svimmelhet og mer alvorlige langtidssykdommer. Selv om sertifiseringsprogrammet er spesielt anerkjent på det nordamerikanske gulvbeleggmarkedet, brukes det globalt og er en fordel når bygningsklassifiseringsprogrammer som LEED er påkrevd.

Hva betyr FloorScore-sertifiseringen for familien din?

I dag er de fleste klar over den potensielle helserisikoen ved mange dagligdagse produkter og velger å unngå dem når det er mulig. Gulvbelegg er intet unntak. Den potensielle faren ved kjemiske gasser som frigjøres fra mange gulv, kan bli oversett. Heldigvis finnes det sertifiseringer som sikrer at gulvprodukter er like rene og sikre i stil og bruk som de er for familien din.

Oppdatert informasjon om Floor Score-sertifisering er tilgjengelig på: www.scsglobalservices.com/

Last ned