Golvvärme

BOEN trägolv och golvvärme? Läs om det här.

Trägolv och golvvärme – går det att kombinera? Erfarenhet sager att det gör de och det kan till och med ha sina fördelar. Rummets klimat blir oftast mer stabilt med golvvärme än I rum med element.

Det termala motståndet I trägolv är lågt vilket betyder att värmeutbyte knappast är ett hinder. Trägolv som installeras tillsammans med golvvärme är också kostnadseffektivt. Vad som måste tas med I beräkningen är trä som bok och lönn har större benägenhet att skapa glipor än t.ex. ek.

Det är därför viktigt att försäkra sig om att rätt rumsklimat finns. Vi rekommenderar att trägolvet fästes permanent mot golvvärmen. Detta betyder att du kommer ha ett konstant stabilt golv under dina fötter.

Golvvärme

Trägolv har hög ledningsförmåga och kan därför med fördel läggas över golvvärme.

Vänligen observera följande:

  • Trägolvet bör installeras så tätt mot underlaget som möjligt för bästa värmeuppnåelse.
  • Maximal effekt av värmesystemet är 60 W/m2.
  • Ytskiktstemperaturen av undergolvet är max. 27,0°C.
  • Relativ luftfuktighet ska vara mellan 30 till 60 %.
  • Var uppmärksam på att prydnadsmattor på trägolv inte kan ha en undersida av gummi eller annat tätt material, då detta kommer att isolera värmen under mattan och förhindra ett jämnt värmeflöde. Mattor som skydd på trägolv påverkar också golvets olika påverkan av UV-ljuset.

Klimatiska förhållanden

Trä är ett levande material som påverkas av omgivningen.

Fukten i träet styrs av luftens relativa fuktighet (RF%), vilket är förhållandet mellan "torr" och "våt" temperatur.

I vissa länder varierar klimatet avsevärt mellan sommar och vinter. Såväl som inomhus och särskilt under uppvärmningssäsongen. Den relativa luftfuktigheten under mycket kalla perioder kan bli så låg som 10 till 15 %. I offentliga byggnader (kontor etc.) eller lågenergi hus där det finns stränga ventilationsbehov, kan den relativa luftfuktigheten bli så låg som 10 %.

BOEN-golv tål en relativ luftfuktighet på 30-65% vid en temperatur på 18° C. Allt träverk interiört torkar till den motsvarande luftfuktighet som finns i luften runt omkring, vilket orsakar krympning och bildar sprickor. Det är därför betydande att tillföra fukt till luften, till exempel genom att använda en luftfuktare. Både människor och växter kommer att trivas bättre.

Vänligen kontakta din närmaste BOEN återförsäljare eller din installatör för mer information.

Gå till Produkter

Att hitta golvet du önskar har aldrig varit så enkelt som nu.

Gå till Tips och Råd

Här kommer vi att lägga upp tips och råd om allt som berör golv.