Ogrzewanie podłogowe

Podłogi z litego drewna marki BOEN i ogrzewanie podłogowe? Żaden problem! Dowiedz się, jak to działa...

Podłogi z litego drewna i ogrzewanie podłogowe – czy można je ze sobą łączyć?

Zgodnie z naszym doświadczeniem jest to możliwe i może nawet przynosić pewne korzyści. Klimat w pomieszczeniach z ogrzewaniem podłogowym jest zazwyczaj stabilniejszy niż w pomieszczeniach z grzejnikami.

Opór cieplny podłóg z litego drewna jest niski, co oznacza, że przenoszenie ciepła nie jest utrudnione. Umieszczenie podłogi z litego drewna na ogrzewaniu podłogowym pozwala również ograniczyć koszty. Należy wziąć pod uwagę, że drewna takie jak buk, klon i Jatoba są bardziej podatne na powstawanie szczelin niż np. dąb.

Dlatego ważne jest, aby zapewnić odpowiedni klimat w pomieszczeniu. Zalecamy, aby podłogi z twardego drewna były trwale przyklejone do ogrzewania podłogowego. Oznacza to, że pod stopami będzie zawsze stabilna podłoga.

Ogrzewanie podłogowe

Drewno lite oferuje wysoką przewodność cieplną i idealnie nadaje się do układania na ogrzewaniu podłogowym.

Należy pamiętać:

  • Podłogi z litego drewna solidnie przyklejone do podłoża zapewniają lepszy transfer ciepła.
  • Maksymalna moc ogrzewania podłogowego wynosi 60 W/m2.
  • Temperatura konstrukcji spodniej wynosi 29°C.
  • Wysokość względna: 30-65%.
  • Chodniki dywanowe z gumowym spodem będą wykazywać działanie izolacyjne i uniemożliwią równomierny przepływ ciepła. Chodniki wpłyną również na działanie światła UV.

Warunki klimatyczne

Drewno to żywy materiał ulegający wpływom środowiska.
Zawartość wilgoci w drewnie kontrolowana jest przez wilgotność względną powietrza (RH), która jest wyrażana stosunkiem temperatury „suchej” względem temperatury „mokrej”.

W poszczególnych krajach klimat zmienia się znacznie od lata do zimy. Dotyczy to również pomieszczeń zamkniętych, zwłaszcza w sezonie grzewczym. Wilgotność względna podczas okresów bardzo niskich temperatur może wynosić nawet jedynie 10-15%. W budynkach użyteczności publicznej (biurach itp.) lub budynkach pasywnych, tj. w których obowiązują surowe wymagania w zakresie wentylacji, wilgotność względna może wynosić zaledwie 10%.

Podłoga BOEN wytrzymuje wilgotność względną 30-65% w temperaturze 18°C. Cała stolarka wewnętrzna w pomieszczeniu wysycha do odpowiedniej wilgotności otaczającego powietrza, powodując kurczenie się materiału i powstawanie pęknięć. Dlatego bardzo korzystne jest dostarczanie wilgoci do powietrza, na przykład za pomocą nawilżacza. Zarówno ludzie, jak i rośliny będą czuć się w takich warunkach bardziej komfortowo.

Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z zespołem sprzedaży BOEN lub instalatorem.

Go to Products

Use our floor options and find the hardwood floor that fulfils your needs.

Check Tips & Advice

Things to know before buying hardwood floors.