Eco-institut

Att märka produkter med låga föroreningar och utsläpp innebär en säkrare miljö för dig och din familj.

Eco-Institut är en välkänd organisation som specialiserat sig på att testa produkter för miljögifter och utsläpp. Med över 30 års erfarenhet av att testa spår och rester av skadliga kemikalier kan du tryggt använda produkter som är certifierade av Eco-Institut i hemmet.

Produkter som har tilldelats Eco-Instituts märkning:

  • har en tillförlitligt låg halt av utsläpp och farliga ämnen
  • kan användas utan begränsningar i bygg- och renoveringsprojekt och för inredning av bostads- och arbetsutrymmen
  • gynnas av ansvarsfulla arkitekter och projektplanerare i nationella och internationella byggprojekt
  • är förstahandsvalet för hälsomedvetna konsumenter när de fattar inköpsbeslut.

Ladda ner

För mer information, se: www.eco-institut.de