Innovationer för en succéfylld framtid

Den globala pandemin under 2021 fortsatte att ha en negativ inverkan på koncernens närvaro på mässor och fysiska kundbesök med produktpresentationer. Trots detta så lyckades Bauwerk-koncernen att upprätthålla de mycket nära kundrelationer som byggts upp under många år. Koncernen lyckades prestera väl under krisen tack vare sin ekonomiskt stabila bakgrund, sitt tydliga fokus på kärnmålgrupperna för de två varumärkena Bauwerk och BOEN samt sina effektiva produktionsanläggningar.

Som en av de största tillverkarna av trägolv, med egna sågverk och produktionsanläggningar så kan Bauwerk-koncernen också garantera en konstant högkvalitativ standard under många år framöver. "Vi fortsätter att investera i innovationer och har branschens mest avancerade forsknings- och utvecklingsavdelning med högt specialiserade och erfarna medarbetare. Vårt pågående samarbete med universitet och institut, tillsammans med partnerskap med externa specialister på design, gör att vi sticker ut", säger Patrick Hardy, och han har för avsikt att fortsätta på denna väg av stabilitet och tillförlitlighet. 

"Naturliga, hållbara trägolv är det enda svaret på en värld som genomgår stora förändringar."

"Min motivation till att överta ledningen för Bauwerk Group drevs främst av hur viktiga våra produkter är för människors välbefinnande i sina hem. Trägolv förmedlar en fantastisk känsla av naturlighet och skapar en unik känsla av trivsel i hemmet. En teori som bekräftas av en fortsatt ökad efterfrågan på våra produkter, särskilt under Corona-pandemin. Allt i vår verksamhet kretsar kring trä som råvara, och det ligger i allas vårt intresse att använda detta begränsade naturmaterial klokt och effektivt. Som Europas ledande utvecklare, producent och leverantör av trägolv i premiumsegmentet, samt den näst största aktören på marknaden för trägolv så har företaget ett stort ansvar. Vi är fast beslutna att upprätthålla detta inom hela Bauwerk-koncernen", fortsätter Hardy. 

Noggrant utvald utvidgning af produktsortiment för en mängd olika kunder

BOEN är allmänt etablerad som en specialist på trägolv med norska rötter. Företaget finns representerat och säljer sitt exklusiva produktsortiment i mer än 50 länder på fyra kontinenter. Trots de befintliga produkternas otroliga popularitet så investerar BOENs ledningsgrupp tydligt i aktuella och kommande hemtrender. Portföljen utökas försiktigt men stadigt. Till exempel har trenden med mönstergolv nyligen införlivats i en rad nya produkter och nya golv har också introducerats för 2022, till exempel ett innovativt mattlackat golv. 

Träets naturliga skönhet är alltid av största vikt. BOEN lyfter fram träets visuella och haptiska egenskaper med hjälp av en mängd olika behandlingar, och omtolkar noggrant traditionella golvbehandlingar som rökning eller handbearbetning för att skapa det klassiska golvet.