BBG Financial Statement

Kombinationen av två kompletterande företag, båda med väletablerade varumärken, har gjort koncernen till Europas ledande leverantörer inom premiumsegmentet, och den näst största aktören på parkettmarknaden.

Download the Financial Statement 2018

Download the Financial Statement 2018 Press Release