Golvvärme

BOEN trägolv och golvvärme? Läs om det här.

Trägolv och golvvärme – går det att kombinera? Erfarenhet sager att det gör de och det kan till och med ha sina fördelar. Rummets klimat blir oftast mer stabilt med golvvärme än I rum med element.

Det termala motståndet I trägolv är lågt vilket betyder att värmeutbyte knappast är ett hinder. Trägolv som installeras tillsammans med golvvärme är också kostnadseffektivt. Vad som måste tas med I beräkningen är trä som bok och lönn har större benägenhet att skapa glipor än t.ex. ek.

Det är därför viktigt att försäkra sig om att rätt rumsklimat finns. Vi rekommenderar att trägolvet fästes permanent mot golvvärmen. Detta betyder att du kommer ha ett konstant stabilt golv under dina fötter.

Golvvärme

Trägolv har hög ledningsförmåga och kan därför med fördel läggas över golvvärme.

Vänligen observera följande:

  • Trägolvet bör installeras så tätt mot underlaget som möjligt för bästa värmeuppnåelse.
  • Maximal effekt av värmesystemet är 60 W/m2.
  • Ytskiktstemperaturen av undergolvet är max. 27,0°C.
  • Relativ luftfuktighet ska vara mellan 30 till 60 %.
  • Var uppmärksam på att prydnadsmattor på trägolv inte kan ha en undersida av gummi eller annat tätt material, då detta kommer att isolera värmen under mattan och förhindra ett jämnt värmeflöde. Mattor som skydd på trägolv påverkar också golvets olika påverkan av UV-ljuset.

Climatic Conditions

Wood is a living material that is affected by the environment.

The moisture content is controlled by the air’s relative humidity (RH), which is the ratio of “dry” and “wet” temperature.

In specific countries, the climate varies considerably from summer to winter. This is also the case indoors, especially during the heating season. The relative humidity during very cold periods can be as low as 10 to 15%. In public buildings (offices, etc.) or passive houses where there are stringent ventilation requirements, the relative humidity can be as low as 10%.

BOEN flooring withstands a relative humidity of 30-65% at a temperature of 18°C. All interior woodwork dries to the equivalent humidity of the surrounding air, causing shrinkage and the formation of cracks. It is therefore of great advantage to supply moisture to the air, for example by using a humidifier. Both humans and plants will feel more comfortable.

For more information please contact the BOEN sales team or your installer.