The Blue Angel

Blue Angel är det första och mest kända miljömärket i världen.

Sedan 1978 har det satt standarden för miljövänliga produkter och tjänster, utvalt av en oberoende jury enligt givna kriterier.

Blue Angel är det första och mest kända miljömärket i världen. Sedan 1978 har det satt standarden for miljövänliga produkter och tjänster, utvalt av en oberoende jury enligt givna kriterier.

Blue Angel har tilldelats bolag som en typ av belöning för deras engagemang för miljön. De använder den till att professionellt marknadsföra sina ekologiska produkter. Blue Angel är en ekologisk markör som visar konsumenten vägen till en ekologiskt bättre produkt och främjar miljömedveten konsumtion.

BOENs produkter har fått «der Blaue Engel» i Tyskland. «Der Blaue Engel» visar vilka produkter som är mer miljövänliga och som orsakar mindre avgaser än andra i samma kategori. Det innebär att BOENs produkter bidrar till att skapa ett bra inomhusklimat.

Mer information finns på  www.blauer-engel.de