Rainforest Alliance

Smartwood programmet från Rainforest Alliance™ ställer höga krav på köpare, tillverkare och skogsägare, med målet att säkra driften och användningen av skog - inklusive regnskog.

Alla BOEN-företag har certifierats av SmartWood Chain-of-Custody . SmartWood är ett program från Rainforest Alliance, som ackrediteras av FSC (Forest Stewardship Council).

Programmet ställer strikta krav på köpare, tillverkare och markägare att genomföra en hållbar förvaltning av världens skogar. Certifieringen kontrolleras årligen.

Mer information om www.rainforest-alliance.org