Forest Stewarship Council™

Fullständig information om BOEN-produkter som kan levereras med FSC™ MIX-märkning finns på www.fsc.org.

BOEN wood flooring FSC

The Forest Stewardship Council (FSC™) är en välkänd oberoende och icke vinstdrivande miljöorganisation som syftar till att få fram skogar som uppfyller kraven för de människor som bor i skogarna, tar hänsyn till naturen så att den förvaltas på rätt sätt och så att skogarna kan reproducera sig själva.

Miljömässigt skogsbruk säkerställer att skörden av timmer och icke-timmer bibehåller skogens biologiska mångfald, produktivitet och ekologiska processer.

Socialt ansvarsfullt skogsbruk hjälper både lokalbefolkningen och samhället att njuta av långsiktiga fördelar och ger även lokalbefolkningen starka skäl att upprätthålla skogens resurser och följa långsiktiga förvaltningsplaner.

Ekonomiskt lönsamt skogsbruk innebär att skogsbruk struktureras och styrs så att de är tillräckligt lönsamma, utan att generera ekonomisk vinst på bekostnad av skogens resurser, ekosystemet, eller berörda lokalsamhällen

Spänningen mellan behovet av att generera tillräcklig finansiell avkastning och principerna för ansvarsfullt skogsbruk kan minskas genom insatser för att marknadsföra hela skalan av skogsprodukter och tjänster för deras bästa värde.

FSC™ Märke

FSC™-märket är en välkänd konsumentguide. Det garanterar att produkterna har verifierats och kan spåras från skogen till försäljningsstället.

FSC™ MIX

Märket ser till att den levererade produkten till minst 70 % består av material som kommer från FSC™-certifierat virke och de övriga 30 % från FSC™-kontrollerat virke. BOEN levererar produkter med FSC™ MIX.

FSC certifikat i BOENs verksamheter

En FSC™ CoC (chain of custody) certifiering tar hänsyn till virkets ursprung och produkterna måste kunna spåras. Endast företag som har ett sådant förfarande certifieras av FSC™ och får sälja FSC™-certifierade produkter

BOENs fabriker följer alltid rättesnörena från FSC™ (chain of custody system).

Mer information om FSC certifiering: www.fsc.org 

FSC™ certifierar BOEN och BOEN Sportprodukter

Observera att en BOEN-parkett eller en BOEN Sportprodukt är FSC™-certifierad endast när det tydligt står på produktbeskrivningen på klistermärket på emballaget och i fakturor och transportdokument.

FSC™ Certfikat

Fullständig information om BOEN-produkter som kan levereras med FSC™ MIX-märkning finns på www.fsc.org.