Miljö

BOENs produkter består av naturmaterial.
Vi har en tydlig strategi för att säkerställa respekt för naturen och en hållbar användning av resurser i verksamheten och produktionen. BOEN arbetar ständigt med att utveckla effektiva produktionsmetoder som använder råvaror optimalt och påverkar miljön i minsta möjliga mån.

Idag kommer mer än 95 % av alla material som används i produktionen från europeiska skogar med trädplanteringsprogram eller skogar som innehar certifikat som t.ex. FSC® eller som befinner sig i en process för att förvärva sådana intyg.

BOENs fabriker följer alltid rättesnörena från FSC® (chain of custody system). Som trävaruproducent har BOEN en viktig tradition att bevara. Dialog med miljöorganisationer och myndigheter samt investeringar i ny teknik gör det möjligt för oss att reducera spillet till ett minimum. Utvecklingen av produkter som kan ersätta exotiska träsorter är ett annat exempel på BOENs miljömedvetna agenda.

Vi erbjuder produkter som tar hänsyn till både miljön och människorna. Lim och annan ytbehandling producerar inte någon form av farliga ånger eller andra biprodukter.
Hardwood är mycket resurssnålt jämfört med massivparkett. Hela 3/5 av produkten består av snabbväxande barrträd, vilket garanterar en praktiskt taget stabil produkt. Sågspån och hyvelspån är naturliga biprodukter som helt utnyttjas i anläggningens ugnar, virkestorkar och varmvattenproduktion. Produktionsmetoderna hos BOEN ger inga giftiga eller skadliga biprodukter.