PERSONVERN POLICY

Vi i Bauwerk Group (“Bauwerk Group”, “vi” eller “oss”) er opptatt av å beskytte og respektere personvernet ditt. Denne personvernerklæringen beskriver dine rettigheter og hvordan vi samler inn og bruker personopplysninger om våre potensielle, nåværende og tidligere kunder, leverandører, forretningspartnere, samt jobbsøkere og besøkende på nettsteder og sosiale nettverk.

Bauwerk Group eier disse velkjente varemerkene i tregulvbransjen: Bauwerk, Boen og Somerset. Denne personvernerklæringen gjelder for våre varemerker globalt med hensyn til de spesifikke aktivitetene i de aktuell selskapene (lokal lovgivning, spesifikke forretningsaktiviteter osv.).

Når vi behandler personopplysningene dine, overholder vi gjeldende regelverk i landene vi opererer i, den generelle personvernforodningen (GDPR9 og den sveitsiske føderale loven om databeskyttelse (FADP) som gjelder i sveitsisk jurisdiksjon (der morselskapet vårt er basert). Når personopplysningene dine behandles av våre amerikanske selskaper, gjelder også amerikansk lovgivning for den relevante databehandlingen.

Denne personvernerklæringen er først og fremst beregnet på våre nettsteder og andre digitale plattformer som vi bruker til å drive vår virksomhet, og behandle relevante kategorier av personopplysninger. Personvernerklæringen gir derfor ikke en endelig liste over databehandlings-operasjoner som vi utfører i vår virksomhet, siden en del av databehandlingsoperasjonene utelukkende er relatert til vårt interne miljø (f.eks. databehandling relatert til vårt ansettelsesforhold, til kommunikasjon i konsernet og til andre), der spesifikke databehandlingsregler som er fastsatt i vårt interne regelverk gjelder.

 1. Hvem er behandlingsansvarlig og hvem kan kontaktes ved spørsmål?

Bauwerk Group Schweiz AG, Neudorfstrasse 49, 9430 St. Margrethen (Sveits), er den hovedansvarlige for behandlingen av personopplysninger og bestemmer vanligvis formålet med behandlingen av personopplysningene.

Andre selskaper i Bauwerk-konsernet kan også motta og behandle personopplysningen dine, enten i egenskap av behandlingsansvarlig eller databehandler (avhengig av situasjonen). Dette er vanligvis tilfeller der de respektive databehandlingsoperasjonene utelukkende er relatert til det aktuelle selskapet i Bauwerk-konsernet, dvs. når det aktuelle selskapet uavhengig bestemmer formål og midler for databehandling med hensyn til en operasjon som er karakteristisk for dette selskapet. F.eks. gjelder videoovervåking i stor skala kun for vårt selskap i Litauen (UAB Bauwerk Group Lietuva), og dette selskapet er behandlingsansvarlig og bestemmer formål og midler for databehandlingen i forbindelse med denne virksomheten. Et annet eksempel er at det aktuelle selskapet utfører sin egen interne administrasjonsprosedyre (f.eks. lønnssystem) og selv bestemmer formål og midler for databehandling i forbindelse med denne operasjonen.

Ikke nøl med å ta kontakt med oss hvis du har spørsmål eller kommentarer til personopplysningen dine eller denne personvernerklæringen.

Du kan kontakte oss ved å sende en e-post til  dataprotection@bauwerk-group.com

2. Hvilke personopplysninger behandler vi, hvordan og hvor lenge, og hva er vårt rettslige grunnlag for å behandle personopplysninger?

Vi behandler personopplysningene dine for følgende formål og basert på følgende rettslige grunnlag:

Formål

 Personopplysninger som behandles

Juridisk grunnlag

Behandlingstidspunkt

Våre potensielle, nåværende og tidligere kunder, leverandører og forretningspartnere.

For å kommunisere med deg

Navn, etternavn, stilling, representert juridisk person, adresse, e-postadresse, telefonnummer, informasjon i din kommunikasjon med oss, f.eks. innholdet i e-poster, meldinger gitt via nettstedets kontaktskjema.

 

Oppfyllelse av vår kontrakt med deg eller arbeidsgiveren din eller for vår berettigede interesse i effektiv kommunikasjon.

 Opptil 10 år fra siste kontakt (ytterligere lagring kan skje i enkelttilfeller hvis dette er lovpålagt).

For å markedsføre våre produkter og tjenester

Navn, etternavn, adresse, e-postadresse, telefonnummer vil bli brukt til å sende nyhetsbrev, e-poster med informasjon om våre produkter, tjenester eller arrangementer.

Denne behandlingen er basert på vår berettigede interesse i å kunne markedsføre våre produkter og tjenester til våre eksisterende kunder, eller behandlingen er basert på ditt samtykke, ettersom du har vist interesse for våre produkter og tjenester.

Hvis du er en eksisterende kunde, vil vi behandle personopplysningene dine inntil du gir oss beskjed om at du ikke lenger ønsker å motta direktemarkedsføring fra oss og/eller melder deg av dette.

 

For de som har gitt oss et samtykke til direktemarkedsføring – vi behandler personopplysningene i 3 år (ytterligere lagring kan skje i enkelttilfeller hvis dette er lovbestemt) med mindre du trekker tilbake samtykket ditt. Ved utløpet av 3-årsperioden vil vi minne deg på at samtykket ditt har utløpt.

 

Hvis du ikke lenger ønsker direkte markedsføring fra oss, kan du følge avmeldingsinstruksjonene i e-posten du mottar fra oss, eller kontakte oss direkte.

For å identifisere deg, inngå og oppfylle kontrakten

Hvis du er en fysisk person med enkeltpersonforetak, behandler vi fornavn, etternavn, stilling, kunde/leverandør-ID, adresse, e-postadresse, telefonnummer, personnummer eller fødselsdato, bank- og bankkontoopplysninger (inkludert kredittkortopplysninger når det er nødvendig), signatur.

 

Hvis du ikke er selvstendig næringsdrivende og representerer arbeidsgiveren din, men kontakter oss i rollen som representant for et selskap, behandler vi fornavn, etternavn, e-postadresse, telefonnummer firmanavn, stilling, arbeidssted og i noen tilfeller informasjon om din rett til å representere selskapet, kunde-/leverandør-ID-signatur.

 

For å inngå og oppfylle en kontrakt med deg eller din arbeidsgiver.

10 år (ytterligere lagring kan skje i enkelttilfeller dersom dette er lovpålagt).

For å oppfylle våre juridiske forpliktelser, f.eks. knyttet til bokføring

Hvis du er en fysisk person med enkeltpersonforetak, behandler vi fornavn, etternavn, stilling, kunde-ID, adresse, e-postadresse, telefonnummer, personnummer, bank- og kontodetaljer, underskrift.

 

Hvis du ikke er selvstendig næringsdrivende og representerer arbeidsgiveren din, men kontakter oss som representant for et selskap, behandler vi fornavn, etternavn, e-postadresse, telefonnummer, firmanavn, stilling, arbeidssted, adresse og i noen tilfeller opplysninger om din rett til å representere selskapet, kunde- /leverandø-ID og underskrift.

 

Juridiske krav til bokføring og arkivering av dokumenter.

Opptil 20 år (ytterligere lagring kan skje i enkelttilfeller hvis dette er lovpålagt).

For å beskytte våre juridiske rettigheter og interesser

Eksempel på personopplysninger som behandles for dette formålet, er din kommunikasjon med oss, fakturaer og avtaler (personopplysninger brukes i de nevnte kildene, dvs. fornavn, etternavn, e-postadresse, telefonnummer, firmanavn, stilling, arbeidssted, adresse og andre opplysninger du oppgir).

 

Berettiget interesse for å beskytte og håndheve våre juridiske rettigheter og interesser, f.eks. i forbindelse med rettslige krav, compliance, regulatoriske funksjoner og revisjonsfunksjoner.

10 år (ytterligere lagring kan skje i enkelttilfeller dersom dette er lovpålagt).

I forbindelse med en fusjon eller et oppkjøp

I forbindelse med, av strategiske eller forretningsmessige årsaker, en potensiell fusjon, salg av selskapets eiendeler, finansiering eller oppkjøp av hele eller deler av virksomheten vår til et annet selskap, kan personopplysningene vi oppbevarer om deg (navn, etternavn, e-postadresse, telefonnummer, firmanavn, stilling, arbeidsplass, adresse) bli behandlet, delt eller overført til parter som er involvert i prosessen.

Berettiget interesse I å kunne utvikle virksomheten vår.

10 år (ytterligere lagring kan skje i enkelttilfeller dersom dette er lovpålagt).

I forbindelse med appen “My room”

Bilder av rommet ditt som du laster opp i appen vår, og som kan gi oss en teoretisk mulighet til å identifisere deg.

 

 

Samtykke

 

30 dager

 

Etter 30 dager uten bruk blir bildene vanligvis slettet. Det er mulig at vi lagrer enkeltbilder i en begrenset periode for å trene og forbedre gjenkjenningsalgoritmen vår. Hvis du ikke er enig i dette, ber vi deg derfor om å slette de opplastede bildene i applikasjonen vår umiddelbart etter bruk eller kontakte oss for å få hjelp.

 

I forbindelse med appen “Roomvo”

 

Deres aktivitet på nettet, inkludert funksjoner, egenskaper og ressurser som brukes, samt dato og klokkeslett for bruken, opplysninger om hvordan forbrukeren får tilgang til Roomvo, f.eks. IP-adresse, operativsystem og nettleserversjon. Produkter som du deler eller identifiserer som favoritter, bilder og navn på rom, e-postadresser som du deler rommene dine med.

Samtykke

Opptil 45 dager

 

Alle andre personopplysninger oppbevares i anonymisert form for statistiske formål og vil ikke lenger referere til deg.

Jobsøkere

Fo å rekruttere våre medarbeidere

Stilling du søker på, navn, telefonnummer, e-postadresse, byen du ønsker å jobbe i, lønnsforventninger, dato for intervju, annen informasjon du oppgir sammen med CV-en, motivasjonsbrev og annen informasjon som vi kan innhente fra tidligere arbeidsplasser og fagprotaler.

 

Berettiget interesse og/eller ditt samtykke.

 

Basert på berettiget interesse behandler vi personopplysninger i 4 måneder eller til slutten av den aktuelle rekrutteringsprosessen, avhengig av hva som tar lengst tid.

 

Basert på ditt samtykke kan vi behandle personopplysninger i 5 år.

 

Behandlingsvilkårene kan variere (du vil bli informert om de spesifikke detaljene i en tilleggsmelding) fra de som er nevnt ovenfor, avhengig av hvilket av våre selskaper d søker jobb hos.

 

Sikre kommunikasjon via sociale nettverk (f.eks. LinkedIn, Facebook, Twitter, Instagram osv.).

Navn, etternavn, kallenavn (hvis brukt), bilde (hvis brukt), telefonnummer, dato, klokkeslett og innholdet i kommunikasjonen.

Samtykke eller berettiget interesse

For dette formålet behandler vi personopplysningene dine frem til du trekker tilbake samtykket ditt (dvs. sletter de oppgitte dataene fra kontoen), men ikke lenger enn til Bauwerk-kontoen slettes. Vi gjør oppmerksom på at personopplysninger kun  behandles på plattformen til det sosiale nettverket, og at de nøyaktige behandlingsvilkårene derfor bestemmes av den behandlingsansvarlige for den aktuelle plattformen.

 

Vi vil påpeke at dette ikke en uttømmende liste over databehandlingsoperasjoner som vi utfører i løpet av vår virksomhet, og du vil bli informert om den spesifikke operasjonen knyttet til behandlingen av dine personopplysninger i henhold til gjeldende regelverk. Videre, som allerede nevnt, kan de relevante databehandlingsoperasjonene som utføres i selskapet i Bauwerk-konsernet variere (avhengig av detaljene i selskapets aktiviteter) med hensyn til formål, innhold, art, oppbevaringsperiode osv., og hvis du faller innenfor rammen av disse operasjonene, vil du derfor bli informert om dette i et tilleggsvarsel (hvis det kreves i henhold til forskriften).

 3. Hvor mottar vi data fra?

De fleste personopplysningene vi behandler om deg, får vi direkte fra deg. Du kan direkte eller indirekte gi oss informasjon om deg selv på ulike måter, f.eks. når du besøker våre utstillingslokaler eller fyller ut skjemaer på våre nettsider. Du kan alltid velge å ikke gi oss visse opplysninger. Noen personopplysninger er imidlertid nødvendige for at vi skal kunne levere produkter og/eller tjenester til deg. Hvis du          ikke oppgir slike personopplysninger, kan det hindre oss i å levere de produktene og/eller tjenestene du forventer av oss.

Vi kan også innhente personopplysninger om deg fra arbeidsgiveren din, arbeidsgiverens nettsted eller andre eksterne offentlige kilder.

4. Hvem utleverer vi opplysninger til, og overfører vi opplysninger utenfor EU eller EØS ?

Personopplysningene dine deles med:

Våre ansatte og forretningspartnere

Personopplysningene dine vil bli delt med noen av våre ansatte (inkludert ansatte på tvers av Bauwerk-konsernet der det er nødvendig) og forretningspartnere. Vi vil imidlertid begrense tilgangen til de ansatte og forretningspartnerne som trenger dem for å utføre jobben sin. Våre ansatte og forretningspartnere er underlagt streng taushetsplikt.

 

Våre tjeensteleverandører

Vi overfører eller deler personopplysningene dine med våre leverandører som hjelper oss med å levere våre produkter og/eller tjenester til deg, noen som krever at de behandler personopplysninger (f.eks. leverandører av IT-tjenester, skytjenester, budtjenester, forsikring, kredittbyråer osv.).

 

Offentlige myndigheter

Noen ganger kan juridiske forpliktelser kreve at vi deler informasjon om deg, f.eks. for å svare på lovlige forespørsler fra politimyndigheter, tilsynsmyndigheter og andre offentlige myndigheter. Vi kan også utlevere informasjon hvis det er nødvendig i forbindelse med en juridisk prosess, f.eks. for å håndheve avtalene våre eller for å beskytte våre rettigheter, deg eller andre.

 

Parter som er involvert I fusjoner og oppkjøp

Vi kan dele eller overføre personopplysningene dine i forbindelse med fusjon, salg av selskapets eiendeler, finansiering eller oppkjøp av hele eller deler av virksomheten vår, til motparten og rådgivere som er involvert i prosessen.

 

 Bauwerk-konsernets selskaper har kontorer, anlegg og et distribusjonsnettverk over hele verden. Overføringer til hvert av disse landene vil bli beskyttet av passende sikkerhetstiltak, nemlig bruk av standart personvernklausuler som er vedtatt elle godkjent av EU-kommisjonen og bruk av bindende selskapsregler.

Hosting-fasilitetene for nettstedene våre ligger i Sveits, Tyskland og Norge. EU-kommisjonen har fattet en «beslutning om tilstrekkelig beskyttelsesnivå» med hensyn til databeskyttelseslovene i disse landene.

Her er en liste over noen av våre tjenesteleverandører:

Formål

Leverandørens navn

Beskrivelse

Personvern Policy

Google Analytics

Google LLC (Wordwide)
Google Dublin (EU)

Vi har integrert Google Universal Analytics (UA) og Google Analytics4 (GA4) på nettstedet vårt.

https://policies.google.com/privacy?hl=en

Googl annonser

Google LLC (Wordwide)
Google Dublin (EU)

Vi kjører annonser I Googles søkenettverk. Til dette formålet bruker vi tjenesten «Googl Ads» og har koblet denne sammen med våre Google Analytics-instanser (konverteringssporing).

https://policies.google.com/privacy?hl=en

Google Tag Manager

Google LLC (Wordwide)
Google Dublin (EU)

 

Vi bruker Google Tag manager til å legge inn ulike kodebiter på nettstedet vårt.

https://policies.google.com/privacy?hl=en

YouTube

Google LLC (Wordwide)
Google Dublin (EU)

Vi bruker videoplattformen “YouTube” til å legge inn videoer på nettstedet vårt.

https://policies.google.com/privacy?hl=en

Facebook og Facebook Pixel

Meta Platforms Inc. (Worldwide)
Meta Platforms Ireland Limited (EU)

 

Vi bruker “Facebook Pixel” på nettstedet vårt. Til dette formålet har vi implementert en JavaScript-kodebit på nettstedet vårt.

https://www.facebook.com/policy.php

Instagram

Meta Platforms Inc. (Worldwide)
Meta Platforms Ireland Limited (EU)

 

Vi bruker det sosiale nettverket «Instagram» til å informere brukerne om våre produkter og aktiviteter.

https://help.instagram.com/519522125107875

 

LinkedIn

LinkedIn Corporation (Worldwide)
LinkedIn Ireland Unlimited Company (EU)

 

Vi bruker det sosiale nettverket «LinkedIn» til å informere brukerne om våre produkter og aktiviteter.

https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Pinterest

Pinterest Inc. (Worldwide)
Pinterest Europe Limited (EU)

Vi bruker det sosiale nettverket «Pinterest» til å informere brukerne om våre produkter og aktiviteter.

https://policy.pinterest.com/en/privacy-policy

Mailchimp

The Rocket Science Group, LLC

Vi bruker Mailchimp fra The Rocket Science Group, LLC, til å sende nyhetsbrevene våre.

https://www.intuit.com/privacy/statement/#3._Privacy_for_Contacts

Styring av kundeforhold (CRM)

Salesforce, Inc. (Worldwide)
SFDC Ireland Limited (EU)

Skybasert bedriftsplattform som brukes som CRM-verktøy for Bauwerk Group i følgende markeder (land): US, UK, IT, LT, DE, AT, LT, CH, FR.

 

Innholsstyringssystem (CMS)

Umbraco US office:
 Umbraco, LLC
 c/o We Work
 1422 S Tryon St,
 Charlotte, NC 28203
 USA
 
EU:
 Umbraco A/S Buchwaldsgade 35, 2. sal 5000 Odense, Denmark

Vi bruker åpen kildekode-plattformen «Umbraco» som vårt innholdsstyringssystem. I utgangspunktet kan hvem som helst delta i videreutviklingen (åpen kildekode). Innenfor prosjektet er det Umbraco-teamet som tar seg av videreutviklingen. For utviklingen av tjensten brukes Github. Vi overfører ingen data til Github eller Umbraco-teamet.

https://umbraco.com/trust-center/privacy-and-umbraco/privacy-statement/#:~:text=All%20our%20suppliers%20are%20GDPR,We%20don't%20share%20data.

Nettbyrå

Netlab AS

Kartheia 5

4626 Kristiansan

“Netlab” er nettbyrået vårt og har ansvaret for vedlikehold, oppfølging og teknisk utvikling av nettstedet vårt.

https://netlab.no/personvern

Matterport

Matterport, Inc

 

352 E Java Dr, Sunnyvale, CA 94089, United States

Vi har et virtuelt showroom der Materport samler inn data om brukernes engasjement i verktøyet.

https://matterport.com/de/privacy-policy

Utgivelse

Issuu Inc

 

131 Lytton Ave Palo Alto, CA 94301,

United States

Issuu.com er en digital publiseringsplattform som gjør det mulig for skapere å dele, oppdage og tjene penger på digitale magasiner, kataloger og andre publikasjoner med et globalt publikum. Issuu.com leverer data om brukernes engasjement.

https://issuu.com/legal/privacy

VEEUZE

VEEUZE GMBH

 

Warmbuchenstr. 17, Hannover, Germany

InterorStudio-verktøyet gjør det mulig å presentere Boen-produkter i et naturlig rommiljø. Nettbrukere kan laste opp bilder av rommene sine, og vi kan se de viktigste analysedataene om hvilket gulv og hvilken farge de har valgt.

https://veeuze.com/en/privacy-policy/

Crazy Egg

Crazy Egg, Inc.

 

Headquarters 16220 E Ridgeview Ln, La Mirada, California, 90638, United States

Crazy Egg er et analyseprogram på nettet som gir varmekart basert å hvor folk klikker på nettstedet vårt, registrerer brukernes økter og gjør det mulig å publisere undersøkelser på nettstedet.

https://www.crazyegg.com/privacy

 

Webhotell

Netlab AS (through Azure)

 

Kartheia 5

4626 Kristiansan

 

“Netlab” er vårt webbyrå og er ansvarlig for vedlikehold, oppfølging og teknisk utvikling av nettstedet vårt. Netlab er vert for nettsiden på deres Azure-leietaker.

https://azure.microsoft.com/en-us/explore/trusted-cloud/privacy#:~:text=You%20control%20your%20data&text=We%20do%20not%20share%20your,the%20services%20you%20have%20chosen.

Vi er til stede på følgende sosiale nettverk: LinkedIn, Xing, Twitter, Instagram, Facebook, YouTube, Pinterest. Når du besøker disse plattformene, gjelder deres retningslinjer for personvern. Hvis du vil ha informasjon om personvernregler og -praksis for sosiale nettverk, kan du gå til følgende lenker:

 

 5. Hvordan bruker vi informasjonskapsler på nettstedet vårt?

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. I den grad disse informasjonskapselen ikke er strengt nødvendige for å levere nettstedet og tjenestene våre, vil vi be deg om å samtykke til vår bruk av informasjonskapsler når du besøker nettstedet vårt første gang.

En informasjonskapsel er en fil som inneholder en identifikator (en streng med bokstaver og tall) som sendes fra en webserver til en nettleser og lagres av nettleseren. Identifikatoren sendes deretter tilbake til serveren hver gang nettleseren ber om en side fra serveren.

Informasjonskapsler kan enten være «permanente» informasjonskapsler eller «økt informasjonskapsler»: en permanent informasjonskapsel lagres i nettleseren og forblir gyldig til den angitte utløpsdatoen, med mindre brukeren sletter den før utløpsdatoen; en øktinformasjonskapsel utløper derimot ved slutten av brukerøkten, når nettleseren lukkes.

Informasjonskapsler inneholder vanligvis ikke informasjon som identifiserer en bruker personlig, men personopplysninger som vi lagrer om deg, kan være knyttet til informasjonen som er lagret i og hentet fra informasjonskapsler.

Vi bruker informasjonskapsler til følgende formal:

Obligatoriske informasjonskapsler brukes for å støtte navigasjonen. Uten disse informasjonskapslene kan ikke nettstedet brukes. Disse informasjonskapslene samler ikke inn personlig informasjon som kan brukes til markedsføringsformål eller til å spore din tilgang til ulike nettsteder. Vi bruker den til å:

 • Øke sidehastigheten på nettstedet vårt
 • Huske innstillingene for Informasjonskapsler
 • Lagre kurven din
 • Behandle betalinger på nettet
 • Beskytte brukerkontoer, inkludert å forhindre uredelig bruk av påloggingsinformasjon, og for å beskytte nettstedet og tjenestene våre generelt.

Funksjonelle informasjonskapsler brukes til å levere tjenester på nettstedet og til å huske preferansene dine. Vi bruker dem til å:

 • Huske innstillinger du har brukt, f.eks. layout, språk eller innstillinger for informasjonskapsler.
 • Sende informasjon til tredjeparter for å aktivere tjenester på nettstedet vårt (f.eks. utelukkende til å levere den forespurte tjenesten og brukes aldri til noen annet formål..

Ytelsescookies (Målgruppemåling) brukes til å samle inn informasjon om din bruk av nettstedet. Alle data lagres anonymt. Vi bruker dem til å:

 • Levere statistikk om hvordan nettstedet vårt brukes
 • Se hvor effektive annonsene våre er
 • Oppdage eventuelle feil som kan oppstå
 • Teste ulike design av nettstedet vårt

Informasjonskapsler for målretting/markedsføring/personalisering er knyttet til tjenester som leveres av tredjeparter, f.eks. «Liker»-knapper og «Del»-knappen. Vi bruker dem til å

 • Lenke til sosiale nettverk som Facebook, som deretter kan bruke informasjon om besøket ditt til å målrette reklame til deg på andre nettsteder.
 • Gi reklamebyråer informasjon om besøket ditt, slik at de kan presentere deg på annonser du kan være interessert i.
 • Måle resultatene av reklamekampanjene våre.

Nettstedet vårt bruker følgende informasjonskapsler:

Informasjonskapsler vi bruker på våre Bauwerk-merkede nettsteder.

 

Vi bruker følgende informasjonskapseler på Boen.com:

Informasjonskapsel

Leverandør

Beskrivelse

Varighet

Type

ai_session

Boen.com

Bevarer brukernes tilstander på tvers av sideforespørsler.

 

1 dag

Informasjonskapsler for ytelse

cetabid

script.crazyegg.com

Angir en unik ID for økten. Dette gjør det mulig for nettstedet å innhente data om besøkendes atferd for statistiske formål.

Sesjon

Informasjonskapsler for ytelse

_ga

Boen.com

esignserver2.com

boen.esignserver2.com

Registrere en unik ID som brukes til å genere statistiske data om hvordan den besøkende bruker nettstedet.

2 år

Informasjonskapsler for ytelse

_ga_#

Boen.com

boen.esignserver2.com

Brukes av Google Analytics til å samle inn data om antall ganger en bruker har besøkt nettstedet, samt dato for første og siste besøk

2 år

Informasjonskapsler for ytelse

_ce.clock_event

_ce.clock_data

Boen.com

Samler inn data om brukerens navigasjon og atferd på nettstedet. Dette brukes til å utarbeide statistiske rapporter og heatmaps for nettstedets eier.

1 dag

Funksjonell

NID

Google.com

NID-informasjonskapselen er en Google-informasjonskapsel som lagrer brukerpreferanser og informasjon som språk, plassering og søkeinnstillinger. Den brukes til å tilpasse annonser og forbedre brukeropplevelsen på googles tjenester. Som nettutvikler er det viktig å informere brukerne om bruken av denne informasjonskapselen og gi dem muligheten til å velge den bort om nødvendig.

6 måneder

Funksjonell

Annonser/ga-publikum

Boen.com

Brukes av Google AdWords til å reengasjere besøkende som sannsynligvis vil konvertere til kunder, basert å den besøkendes atferd på ulike nettsteder.

Sesjon

Markeds-føring

_gid

Boen.com

Registrere en unik ID som brukes til å generere statistiske data om hvordan den besøkende bruker nettstedet.

1 dag

Ytelse

_dc_gtm_UA-#

Boen.com

Brukes av Google Tag manager til å kontrollere innlastingen av en Google Analytics-skripttagg.

1 dag

Ytelse

Samle inn

google-analytics.com

Brukes til å sende data til Google Analytics om den besøkendes enhet og atferd. Sporer den besøkende på tvers av enheter og markedsføringskanaler.

Sesjon

Ytelse

AEC

Google.com

Denne informasjonskapselen settes av leverandøren Google. Den sikrer at forespørsler i en nettleserøkt kommer fra brukeren selv. Og ikke fra andre nettsteder.

3 måneder

Funksjonell

_fbp

Boen.com

boen.esignserver2.com

esignserver2.com

Brukes av Facebook til å levere en rekke annonseprodukter, f.eks. sanntidsbudgivning fra tredjepartsannonsører.

3 måneder

Markeds-føring

Cebs

 Boen.com

Sporer de enkelte øktene på nettstedet, slik at nettstedet kan samle statistiske data fra flere besøk. Disse dataene kan også brukes til å skape leads for markedsføringsformål.

Sesjon

Ytelse

_gid

 Boen.com

Registrerer en unik ID som brukes til å genere statistiske data om hvordan den besøkende bruker nettstedet.

1 dag

Informasjonskapsler for ytelse

ai_user

 Boen.com

Registrer hvor mange som har brukt appen og dens funksjoner. Brukerne telles ved hjelp av anonyme ID-er.

1 år

Informasjonskapsler for ytelse

boen-locale

 Boen.com

Informasjonskapselen “boen-locale” brukes av Boen-rammeverket til å lagre brukerens språkvalg. Denne informasjonskapselen gjør det mulig for rammeverket å vise innhold på brukerens fortrukne språk p tvers av flere sider eller besøk på nettstedet.

Sesjon

Obligatorisk

.AspNetCore.Antiforgery.#

 Boen.com

Bidrar til å forhindre CSRF-angrep (Cross-Site Request Forgery).

Sesjon

Obligatorisk

AI_sentBuffer

 js.monitor.azure.com

Brukes I sammenheng med AI_buffer for å begrense antall dataserveroppdateringer (Azure). Denne synergien gjør det også mulig for nettstedet å oppdage eventuelle dupliserte dataserveroppdateringer.

Sesjon

Obligatorisk

AI_buffer

js.monitor.azure.com

Brukes sammen med AI_sentBuffer for å begrense antall dataserveroppdateringer (Azure). Denne synergien gør det også mulig for nettstedet å oppdage eventuelle dupliserte dataserveroppdateringer.

Sesjon

Obligatorisk

visitor_id#-hash

campaign.boen.com

pardot.com

boen.com

Brukes til kryptere og oppbevare besøksdata. Dette er nødvendig for sikkerheten til brukerdataene.

10 år

Obligatorisk

visitor_id#

campaign.boen.com

pardot.com

Brukes i forbindelse med Account-Based-Marketing (ABM). Informasjonskapselen registrerer data som IP-adresser, tid brukt på nettstedet og sideforespørsler for besøket. Dette brukes til retargeting av flere brukere som kommer fra samme IP-adresse. ABM brukes vanligvis til B2B-merkedsføring.

400 dager

Markeds-føring

pardot

campaign.boen.com

Brukes i forbindelse med Account-Based marketing (ABM). Informasjonskapselen registrer data som IP-adresser, tid brukt på nettstedet og sideforespørsler for besøket. Dette brukes til retargeting av flere brukere som kommer fra samme IP-adresse. ABM brukes vanligvis til B2B-markedsføring.

Sesjon

Markeds-føring

6. Hvilke rettigheter har du som registrert?

Du har følgende rettigheter:                                           

Rett til å få tilgang til opplysningene dine

 

Du har rett til å be om en utskrift av personopplysningene vi behandler, og ytterligere informasjon om hvordan opplysningene er samlet inn, behandlet, delt osv. Den første utskriften kan du be om gratis, men hvid du ber om dette gjentatte ganger, kan vi kreve et administrasjonsgebyr.

 

Rett til retting

 

Du har rett til å korrigere unøyaktige eller ufullstendige opplysninger om deg selv.

 

Rett til sletting (“retten til å bli glemt»)

 

Du har rett til å be om at vi sletter personopplysninger om deg, f.eks. hvis opplysningene ikke lengre er nødvendige i forhold til formålet de ble samlet inn eller på annen måte behandlet for, eller hvis det ikke finnes noe rettslig grunnlag for å behandle opplysningene.

 

Rett til å komme med innsigelser

 

Du har rett til å  protestere mot behandling basert på berettiget interesse. Det betyr at vi ikke lengre kan behandle personopplysninger med mindre vi kan påvise tvingende berettigede grunner for behandlingen som veier tyngre enn dine interesser. Du kan alltid kontakte oss for å få mer informasjon om balansetester som er utført. Du kan også motsette deg at personopplysningene dine behandles for direkte markedsføring.

 

Rett til overføre opplysningen dine

 

Du har rett til å overføre personopplysningen dine til en annen behandlingsansvarlig på visse vilkår.

 

Rett til restriksjoner

 

Du har rett til å be om at behandlingen av personopplysningene dine begrenses inntil uriktige eller ufullstendige opplysninger om deg er korrigert, eller inntil en innsigelse fra deg er behandlet.

 

Rett til å trekke tilbake samtykket ditt

 

Du kan når som helst trekke tilbake et samtykke du har gitt oss. Vær imidlertid oppmerksom på at dette ikke vil påvirke behandlingen som allerede har funnet sted.

 

Rett til å klage

 

Du har rett til å klage til tilsynsmyndigheten i landet du bor eller arbeider i, hvis du mener at vi ikke har overholdt våre forpliktelser når det gjelder personopplysningene dine.

7. Hvordan beskytter vi personopplysninger?

For å beskytte personopplysninger bruker vi følgende organisatoriske og tekniske datasikkerhetstiltak:

 • Vi iverksetter tiltak for tilgangskontroll.
 • Vi sørger for riktig håndtering av maskinvare og programvare vi bruker.
 • Vi sporer brudd på personopplysningssikkerheten og sikkerhetshendelser.
 • Vi gir våre ansatte opplæring i personvern og trusler mot nettsikkerheten.
 • Vi sørger for beskyttelse av arbeidsplassen.
 • Vi sørger for nettverks- og kommunikasjonssikkerhet.
 • Vi tar oss av sikkerhetskopieringen.
 • Vi tar oss av beskyttelsen av mobile enheter.
 • Vi har rutiner for korrekt destruksjon og sletting av data.
 • Vi tar oss hånd om den fysiske sikkerheten.

8. Endringer i behandlingen av personopplysninger i forbindelse med en nye sveitsiske føderale personvernloven (FADP).

Siden vi før ikrafttredelsen av FADP (Swiss Federal Act on Data Protection) behandlet personopplysningene dine i samsvar med en bestemmelse i GDPR, som er svært lik når det gjelder de registrertes rettigheter, rettslig grunnlag for databehandling og andre krav knyttet til databehandling, endrer ikke endringene i FADP vår personvernerklæring i hovedsak.  Hvis vi i løpet av behandlingen står overfor en situasjon der FADP krever en vesentlig annen måte å behandle opplysninger på, vil vi oppdatere personvernerklæringen vår i samsvar med dette, f.eks. vil vi informere deg og be om ditt samtykke hvis vi behandler sensitive opplysninger knyttet til religiøse, ideologiske, politiske eller fagforeningsrelaterte synspunkter eller aktiviteter; helse, privatliv eller rasemessig opprinnelse; sosiale sikkerhetstiltak; administrative eller strafferettslige prosedyrer og sanksjoner.

10. Endringer i denne personvernerklæringen

I lys av den kontinuerlige utviklingen av våre forretningsprosesser (digitalisering og andre områder) er det uunngåelig at databehandlingsoperasjoner vil bli gjenstand for endringer fra tid til annen, og følgelig vil vår personvernerklæring bli endret. Hvis vi gjør endringer i denne personvernerklæringen, vil vi legge ut den endrede erklæringen på nettsidene våre med angivelse av endringsdato. Hvis endringene er vesentlige, kan vi også informere deg om dette på andre måter, f.eks. ved å sende en e-post eller legge ute en melding på hjemmesiden vår. Vi anbefaler at du leser gjennom denne personvernerklæringen fra tdil til annen for å sikre at du er klar over eventuelle endringer.