Bærekraft

Som materiale er tre like unikt som det er fascinerende. Vi ser det som et privilegium å kunne produsere tregulv av høy kvalitet av dette verdifulle naturproduktet, og vi er forpliktet til å bruke ressursene våre på en ansvarlig måte.

Som en ledende europeisk produsent av tregulv har vi et stort ansvar for å etterlate oss et lavt miljøavtrykk - av respekt for naturen, fremtidige generasjoner og oss selv. Derfor jobber vi kontinuerlig med å justere og forbedre vår omfattende bærekraftstrategi. I vår vesentlighetsanalyse har vi identifisert fire kjernetemaer som vi vil forklare kort i det følgende. Du finner detaljert informasjon om disse i den fullstendige rapporten.

Ledelsesstruktur

Som treforedlingsbedrift er bærekraft dypt forankret i vårt DNA. Hvordan dette implementeres, er et hovedfokus i vårt arbeid med åpenhet og er derfor en hovedprioritet. Bærekraft er en fast del av Bauwerk-konsernets strategi, og konsernet følger en integrert tilnærming på alle bærekraftsområder.

Leverandørkjeden

Vesentlighetsanalysen viste at styring av leverandørkjeden bør være vårt hovedfokus. For å spare ressurser følger Bauwerk-konsernet en lokal, miljøvennlig innkjøpspolitikk. For oss er offentliggjøring av vår forretningspraksis og råvarenes opprinnelse et viktig element i en omfattende rapportering. Det er bare gjennom transparente opprinnelsesgarantier at vi kan sikre at vi når bærekraftsmålene våre for innkjøp.

Samfunn

Vårt hovedmål er å jobbe med og for mennesker. Dette gjenspeiles i vår åpenhet om ansettelsespraksis og hvor nøye vi er med helse og sikkerhet på arbeidsplassen. Vi er stolte av at vi kun har en turnover på ca. 10,6 %. Både ulykkesstatistikken og arbeidsforholdene våre er beskrevet i detalj. Våre produkter er helt sikre for bruk i boliger, noe som bekreftes av mange uavhengige sertifikater som også presenteres som en del av denne rapporten.

Miljøpåvirkning

Vi er opptatt av å redusere miljøpåvirkningen vår slik at vi kan fortsette å bruke råvarene våre på en bærekraftig måte i fremtiden. Som produsent og direkte bruker av skogen arbeider vi kontinuerlig med å redusere miljøpåvirkningen på alle våre anlegg i samsvar med ISO 14001-sertifiseringen. En synlig effekt av dette er at vi stadig reduserer avfallsmengden. Vi bruker også fornybar elektrisitet på produksjonsstedene våre, genererer vår egen solenergi og overvåker strømforbruket vårt kontinuerlig. Vi er også stolte av at vi har redusert bruken av fossil energi i logistikken vår.