Certyfikaty

Podłogi BOEN wykonane są z naturalnych materiałów. Szacunek dla natury oraz wymogi w zakresie ochrony środowiska naturalnego przejawiają się w sposobie, w jaki przetwarzamy surowce i nimi zarządzamy. Firma BOEN nieustanne poszukuje nowych metod przetwarzania surowców w jak najdelikatniejszy i zrównoważony sposób.

Dziś ponad 95% surowców wykorzystywanych w produkcji pochodzi z lasów europejskich, które objęte są szeroko zakrojonymi programami ponownego zalesiania i stanowią przedmiot programów certyfikacji lasów, np. FSC™, lub starają się o taką certyfikację. W Grupie BOEN wszystkie przedsiębiorstwa BOEN wdrożyły łańcuch systemu nadzoru zgodnie z normami FSC™. Jako dostawca drewna firma BOEN ma za zadanie zachować istotne dziedzictwo. Nieprzerwany dialog z instytucjami i organizacjami zajmującymi się ochroną środowiska oraz inwestycje w nowe technologie produkcji umożliwiają nam nieustanne ograniczanie ilości odpadów.

Surowce wykorzystywane w produkcji pozyskuje się z obszarów leśnych zarządzanych odpowiednio z zastosowaniem wysokiego poziomu regeneracji. Celem jest tu uzyskanie pewności, że wszystkie nasze surowce są certyfikowane. Inwestujemy w zrównoważoną produkcję oraz gwarantujemy kontrolowany i certyfikowany łańcuch dostaw. Rozwój w kierunku wprowadzania alternatywnych, egzotycznych gatunków wykazuje świadomość firmy BOEN w zakresie ochrony środowiska.

Oferujemy produkty, które świadczą o naszym szacunku dla środowiska i dobrobytu ludzkiego. Stosowane przez nas powłoki klejowe i środki stosowane do zabezpieczania powierzchni drewna nie emitują żadnych niebezpiecznych gazów ani produktów ubocznych.

Wielowarstwowe podłogi drewniane oferują znaczne ograniczenie zużycia zasobów w porównaniu z podłogami z drewna litego. Zastosowanie drewna litego ogranicza się tu jedynie do warstwy ulegającej zużyciu. Trzy piąte naszych parkietów opiera się na drewnie świerkowym i sosnowym. Cięte i strugane wióry to produkty uboczne, które występują naturalnie i są używane w fabrycznych systemach ogrzewania w przypadku pieców suszarniczych, ciepłej wody i brykietów paliwowych.

Certyfikaty

Forest Stewarship Council™

Wyczerpujące informacje na temat produktów BOEN z etykietą FSC™ MIX zamieszczono na stronie www.fsc.org.

BREEAM

BREEAM to najważniejsza światowa metoda oceny oddziaływania na środowisko i system oceny budynków.

CE

Oznakowanie CE to obowiązkowe oznaczenie zgodności zamieszczane na wielu produktach obecnych na jednolitym rynku w Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG).

Real wood

Logo „Real Wood“ jest przydzielane wyłącznie autoryzowanym producentom należącym do Europejskiej Federacji Przemysłu Parkietowego (FEP). Decyzje na rzecz prawdziwego drewna przynoszą korzyści ekologiczne. Produkcja, obróbka i składowanie drewna wymagają znacznie mniejszego zużycia energii niż w przypadku innych materiałów.

Certificate Blue Angel

„Blue Angel“ (ang. niebieski anioł) to oznakowanie rozpoznawane na szczeblu międzynarodowym, przyznawane przez Departament Środowiska w Niemczech.

Go to Products

Use our floor options and find the hardwood floor that fulfils your needs.

Sustainability Reports

We would like to share with you the most important highlights and successes we have achieved during the last year.