Zrównoważony rozwój

„Przeszliśmy długi i pomyślny proces transformacji. W przyszłości chcielibyśmy skonsolidować ten wzrost, aby zapewnić sukces i trwałość naszej firmy.” Klaus Brammertz, Prezes i Dyrektor Generalny

Od połączenia Bauwerk Parkett i Boen w 2013 roku grupa Bauwerk Group jest drugim co do wielkości producentem parkietów w Europie i liderem w segmencie premium. Nasza działalność ma wpływ na środowisko i społeczeństwo, za co chcemy brać odpowiedzialność.

Mamy zaszczyt produkować parkiety z drewna, produkty z naturalnego materiału, które będą służyć właścicielom i cieszyć ich oko przez wiele lat. Zrównoważony rozwój nie jest słowem obcym nam w branży drzewnej. Od dawna wdrażamy różne działania, co ogłaszamy publicznie po raz pierwszy. Są one częścią naszego wizerunku jako długoterminowej spółki zorientowanej na zysk, która odnosi sukces dzięki naturalnemu surowcowi, jakim jest drewno. Jednakże nowością jest nasze dążenie do umocnienia dotychczasowego wzrostu celem ustalenia tych samych standardów w całej grupie i konsekwentne umiejscowienie istotnych aspektów zrównoważonego rozwoju w naszych procesach.

W jaki sposób?

Od 2017 roku zrównoważony rozwój stanowi kluczowe zagadnienie w naszej strategii i wizji grupy. Założyliśmy wielofunkcyjny Komitet Zrównoważonego Rozwoju, aby zapewnić systematyczne zarządzanie i kontynuować tę politykę w nadchodzących latach. Jest on kierowany przez naszego dyrektora generalnego, Klausa Brammertza. Ponadto do komitetu należą szefowie działów zarządzania jakością, środowiskiem oraz bezpieczeństwem i higieną pracy, działu kadr, badań i rozwoju i zaopatrzenia oraz przedstawiciele obu marek.

Punktem wyjścia była identyfikacja i ocena najważniejszych wpływów naszej działalności na środowisko i społeczeństwo: proces, w który zaangażowaliśmy również najważniejszych interesariuszy zewnętrznych w ramach rozmów w marcu 2017 r. Wśród nich, w szczególności, klientów, inwestorów, przedstawicieli władz, partnerów biznesowych i organizacji pozarządowych.

Na podstawie tej oceny ustaliliśmy wyraźne ambicje w zakresie kluczowych kwestii i sporządziliśmy szczegółowy plan na lata od 2017 do 2019 z uwzględnieniem precyzyjnych celów, środków i punktów kontrolnych. Nasz pierwszy raport dotyczący zrównoważonego rozwoju podkreśla nasze wysiłki w czterech obszarach działania. 

 

Zrównoważony rozwój

Go to Products

Use our floor options and find the hardwood floor that fulfils your needs

Go to Certificates

Respect for nature and for the requirement of environmental sustainability is reflected in our processing and management of raw materials.