Bærekrafts

Hvert tre og hvert trestykke er unikt – og fascinerende. Vi ser på det som et privilegium å kunne lage eksklusive parkettgulv fra dette allsidige naturproduktet. Vi forplikter oss derfor å håndtere våre ressurser på en bærekraftig måte – over hele verdikjeden.

Som ledende europeisk parkettprodusent har vi et stort ansvar for å sette et så lite økologisk fotavtrykk som mulig – dette skylder vi naturen, fremtidige generasjoner og oss selv. Det er derfor vi kontinuerlig optimaliserer og utvikler vår bærekraftsstrategi.

Innenfor Bauwerk Gruppen har vi samlet våre ansvarsområder i fire konkrete handlingsfelt: Sunne løsninger, Natur og miljø, Motiverte medarbeidere, Fair business.

Våre ansvarsområder

Helse og sikkerhet

For å bevare god luftkvalitet og et sunt livs- og arbeidsmiljø, må lim, lakk og olje som vi bruker være helt trygge helsemessig og de må brukes med omhu.

Natur og miljø

Våre viktigste bidrag er: Ansvarlig innkjøp, effektiv bruk av ressursene, samt reduksjon av vår utslipp av drivhusemisjoner.

Motiverte medarbeidere

Den mest avgjørende faktoren for suksessen til vårt selskap er våre ansatte. Derfor vil vi at våre ansatte skal føle seg trygge og respektert hos oss – i et rettferdig og anerkjennende miljø.

Fair business

Kampen mot korrupsjon er et sentralt anliggende for vårt selskap, og en integrert del av våre ansattes opplæring, diskusjoner og evalueringer, samt en fast del av alle møter i ledergruppene.

Bærekraftsrapport

Gå til Produkter

Se våre forskjellige alternativer og finn gulvet som passer best for deg.

Gå til Våre sertifikater

Vi har en tydelig strategi for å sikre respekt for naturen, og at bærekraftig ressursbruk ivaretas både i drift og produksjon.