Skirtings veneered, Oak White Stone / Oak White Nights / Oak Pale White, 16x58x2700mm matching Oak White Nights and Oak Pale White

Dane techniczne

also matching Oak White Nights and Oak Pale White

Numer artykułu: 10119022 (A1XVVC28)
Rodzaj: Veneered skirtings