Offentlig rapport om den norske åpenhetsloven

Offentlighetsloven, som trådte i kraft 1. juli 2022, gjelder for de fleste større virksomheter som er hjemmehørende i Norge, inkludert Boen.

Formålet med loven er å fremme norske virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsvilkår i forbindelse med produksjon av varer og tjenester og sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer negativ påvirkning på grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsvilkår.

Hvis du har spørsmål om den norske åpenhetsloven, kan du kontakte oss på jan.dalene@bauwerk-group.com.