Teknisk oversikt

BOEN parkett er med deg i lang tid. Det er derfor viktig for oss at gulvet du får fungerer som det skal, og at alle krav som skal tilfredstilles er møtt.

På denne siden kan du finne mer informasjon om tekniske data, som kan lastes ned som PDF. Informasjon om gulvvarme og andre viktige temaer som omhandler gulv og vedlikehold.