Leverandør

Vil du bli leverandør for Bauwerk Group?

Vår ambisjon i Bauwerk Group er ikke bare å opprettholde vår posisjon som en innovativ leder innen naturlig, bærekraftig tregulv, men også å fortsette å utvide det. 
Våre innkjøpsaktiviteter inkluderer alt vi trenger for å utvikle og produsere tregulv. Derfor spiller våre innkjøpspartner en sentral rolle i vår felles forretningssuksess og tilfredsheten til våre interne og eksterne kunder.

Vi trenger motiverte og pålitelige partnerskap som støtter oss i dette. Når det gjelder våre leverandører, legger vi særlig vekt på stabilitet, ytelse, et solid økonomisk grunnlag og forsiktig bruk av våre naturressurser.
Vil du bli leverandør til Bauwerk Group? 

Gå videre til søknadssjema for nye leverandører her