CE

CE-merking er et obligatorisk konformitet preg på mange produkter som er plassert på det indre marked i EØS-området (EØS).

CE-merkingen bekrefter at et produkt har møtt EU forbrukernes sikkerhet, helse eller miljøkrav. CE står for Conformité Européenne, "Europeisk konformitet" på fransk.

 

 

CE 10mm, 11.5mm, 13mm, 14mm, 21mm, 23mm, NO