The Blue Angel

Blue Angel er det første og mest kendte miljømærke i hele verden.

Siden 1978 har det sat standarden for miljøvenlige produkter og tjenester, udvalgt af en uafhængig jury i overensstemmelse med definerede kriterier.

Blue Angel er den første og mest kjente miljømerke over hele verden. Siden 1978 har den satte standarden for miljøvennlige produkter og tjenester valgt av en uavhengig jury i tråd med definerte kriterier. 

Blue Angel er tildelt selskaper som en slags belønning for sitt engasjement for miljøvern. De bruker den til å profesjonelt fremme sine øko-vennlige produkter i markedet. Blue Angel er en økologisk fyrtårn som viser forbrukeren veien til økologisk bedre produkt og fremmer miljøbevisst forbruk.

BOENs produkter har fått tildelt «der Blaue Engel» i Tyskland. «Der Blaue Engel» skiller ut produkter som er mer miljøvennlig og har mindre avgassing enn andre i samme kategori. Det betyr at BOENs produkter er med på å skape et godt inneklima.

Mer informasjon på: www.blauer-engel.de