Bæredygtighedsrapport 2020 – Bauwerk Group

Bæredygtighedsledelse i Bauwerk Group

Som træforarbejdningsvirksomhed har vi længe været bevidste om vores miljømæssige og sociale ansvar. Vi er ikke startet fra bunden, men var i stand til at bygge videre på tidligere præstationer. Det nye er imidlertid vores krav om at konsolidere vores tidligere vækst, at etablere de samme standarder i hele koncernen og konsekvent at forankre relevante bæredygtighedsaspekter i vores processer.

Klaus Brammertz Bauwerk Groups bestyrelse: ”det sidste år med pandemien var særligt udfordrende: I begyndelsen af året ventede vi i kulissen på at udrulle vores strategi for at jagte vores nye virksomhedsvision om at blive den ’innovative leder af naturlige bæredygtige trægulve’. Selvom vi ikke kunne starte eller drive alle vores nøgleinitiativer som planlagt, gjorde vi stadig betydelige fremskridt”.

Sunde indeklimaløsninger

Som individer tilbringer vi 80 til 90 % af vores liv indendørs, hvor vi ind- og udånder 10 til 20 m3 luft om dagen. Selvom nutidens næsten lufttætte bygninger giver mening ud fra et energisynspunkt, er de nødvendige ventilationsanlæg tvivlsomme, når det kommer til en sund livsstil.

Træ er et naturmateriale. Ved parketproduktion påføres lim, lak, maling, bejdser, olier samt rengørings- og plejemidler under montering og den efterfølgende brugsfase. Hvis disse udvikles med forkert fokus eller bruges forkert, kan de forårsage emissioner, der svækker inde luftkvaliteten og et sundt leve- eller arbejdsmiljø i løbet af trægulvets levetid.

Med vores brand står vi for højkvalitets parket, der er uskadelig for sundheden, og som oven i købet har positive effekter på vores velvære. For at imødekomme sofistikerede krav er vi afhængige af kontinuerlig investering i produktudvikling, troværdige certificeringer og målrettet information og træning til installatører og (slut)brugere.

Hvert BOEN-produkt er uskadeligt for sundheden hele dets levetid. Konsekvent eliminering eller udskiftning af potentielt skadelige stoffer under limning, presning og overfladebehandling samt i rengørings- og plejeprodukter er i fokus for vores koncerndækkende innovationsindsats.

Miljøbeskyttelse

For systematisk at registrere og kontrollere vores miljøpåvirkninger bruger vi et miljøledelsessystem. I 2021 lykkedes det os at integrere vores produktionsenheder i Litauen og Kroatien i ISO 14001-standarden. Vores virksomhed har således certificeret alle sine større datterselskaber.

Vores tre centrale miljøfokusområder er ansvarlige indkøb af træ og træprodukter, effektiv udnyttelse af ressourcer og reduktion af drivhusgasemissioner. For at bevare råvarekvaliteten og forbedre udnyttelsen af træet er flere projekter, initiativer og investeringer gennemført med succes i 2020 og vil løbende blive forbedret i fremtiden.

Dele af vores træaffald forbrændes på alle vores produktionssteder for at generere varme. Resterende træaffald bruges enten til pilleproduktion eller forarbejdes og sælges som briketter.

Udslip og klimaændringer

På alle vores anlæg arbejder vi for at øge ressourceeffektiviteten og reducere udledningen af drivhusgasser. I sidstnævnte tilfælde investerer vi yderligere i datatilgængelighed og gennnemsigtighed. Når det kommer til logistik, styrker vi direkte forsendelser og kombinerede transporter.

For systematisk at registrere og kontrollere vores miljøpåvirkninger bruger vi et miljøledelsessystem. Vi engagerer også vores partnere (f.eks. leverandører og logistikpartnere) til at indsamle data om indirekte emissioner, da vi ønsker at forstå alle dimensioner af vores miljøpåvirkning. Derudover bestræber vi os på løbende og systematisk at reducere vores udledning af drivhusgasser og miljøbelastning.

Solcellepaneler

På vores schweiziske anlæg har tre af siloens vægge fået installeret solcellepaneler. Systemet har været i drift siden begyndelsen af juni og vil levere omkring 29.000 kWh bæredygtigt produceret el om året.  Projektet er et første skridt i arbejdet med at producere bæredygtig elektricitet i hovedkvarteret. Vi arbejder lige nu på et projekt om også at udstyre haltagene på den sydlige del af vores bygninger med solcellepaneler. Det svarer til et areal på omkring 2.500 m2.

Vores produktionssted i Litauen har installeret et enormt solenergianlæg på 12.562 m2. Dette gør os i stand til at erstatte en del af vores energiforbrug med vedvarende, ren energi, bekæmpe drivhusgasemissioner og reducere vores kollektive afhængighed af fossile brændstoffer. Derudover er der planlagt solenergiprojekter for vores tredje produktionssted i Kroatien. Dette vil delvist blive sat i drift i løbet af de næste par måneder.

Den detaljerede rapport kan du finde her