FSC® “The mark of Responsible Forestry”

Surowce przetwarzane przez firmę BOEN pochodzą z lasów z systemami zrównoważonego zarządzania.

Forest Stewardship Council®

The Forest Stewardship Council (FSC) (ang.Rada zarządzania lasami) to znana, niezależna organizacja non-profit. Misja FSC: Rada zarządzania lasami promuje odpowiednie dla środowiska zarządzanie lasami z korzyścią dla społeczeństw i gospodarki.

Środowiskowe zarządzanie lasami gwarantuje, że pozyskiwanie produktów drewnianych i nie wykonanych z drewna zachowuje różnorodność biologiczną, produktywność oraz procesy ekologiczne lasu.

Społeczne zarządzanie lasami wspomaga mieszkańców terenów lokalnych oraz społeczeństwa w szerszym ujęciu, które mogą długoterminowo korzystać z dobrodziejstw lasu, oraz zapewnia solidny system wynagrodzeń dla mieszkańców obszarów lokalnych, którzy zachowują surowce pochodzące z lasu i przestrzegają długoterminowych planów zarządzania lasami.

Ekonomiczne zarządzanie lasami oznacza, że operacje przeprowadzane w lasach uzyskują odpowiednią strukturę i są zarządzane w sposób zapewniający wystarczające korzyści, bez generowania korzyści finansowych kosztem zasobów leśnych, ekosystemu i społeczności.

Rozdźwięk pomiędzy koniecznością generowania odpowiednich korzyści finansowych i zasadami w zakresie odpowiedzialnie przeprowadzanych operacji leśnych można zredukować poprzez wysiłki mające na celu promowanie pełnej gamy produktów i usług związanych z lasami z zachowaniem ich jak najlepszej wartości.

Oznakowanie FSC

Oznakowanie FSC to rozpoznawalna wskazówka dla klientów. Gwarantuje ono, że przepływ danego produktu został zweryfikowany i można go prześledzić od lasu aż po punktu sprzedaży.

FSC MIX

Oznaczenie to gwarantuje, iż dostarczony produkt zawiera minimum 70% materiału pochodzącego z certyfikowanego drewna FSC, zaś pozostałe 30% materiału może być pozyskiwane z drewna kontrolowanego przez FSC. Firma BOEN dostarcza produkty zawierające FSC MIX.

Certyfikat FSC w przedsiębiorstwach BOEN

Przedsiębiorstwo o łańcuchu nadzoru z certyfikatem FSC musi posiadać informacje na temat pochodzenia drewna oraz mieć możliwość śledzenia przepływu produktów. Tylko firmy, które wdrożą taką procedurę certyfikowaną przez FSC, są upoważnione do sprzedawania produktów z certyfikatem FSC.

Numery licencji FSC firmy BOEN to:

BOEN Bruk, (Norwegia) FSC® C051117, BOEN Parkett Deutschland, (Niemcy) FSC® C101713, BOEN Lietuva (Litwa) FSC® C021510, BOEN UK FSC® C047288, BOEN US FSC® C095158.

Ponadto zakłady BOEN wdrożyły łańcuch systemu nadzoru zgodnie z normami FSC.

Produkty BOEN i BOEN Sport z certyfikatem FSC

Należy pamiętać, iż podłogi z drewna litego BOEN i produkty z gamy BOEN Sport posiadają certyfikat FSC tylko pod warunkiem, że jest to jasno wyrażone w opisie produktu na etykiecie zamieszczonej na opakowaniu oraz na fakturze iw dokumentach przewozowych.
Wyczerpujące informacje na temat produktów BOEN z etykietą FSC MIX zamieszczono na stronie www.fsc.org.

FSC – Znak odpowiedzialnego leśnictwa,www.fsc.org

Aktualne informacje na temat certyfikatów i licencji FSC™ są dostępne na stronie www.fsc.org