CE Marka

Oznakowanie CE to obowiązkowe oznaczenie zgodności zamieszczane na wielu produktach obecnych na jednolitym rynku w Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG).

Oznakowanie CE potwierdza, że produkt spełnia wymogi UE w zakresie bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska. CE to skrót od  Conformité Européenne, czyli po francusku „zgodność europejska“.

Angielski: CE 10mm, 11.5mm, 13mm, 14mm, 21mm, 23mm, EN

Niemiecki: CE 10mm, 11.5mm, 13mm, 14mm, 21mm, 23mm DE