BREEAM

BREEAM to najważniejsza światowa metoda oceny oddziaływania na środowisko i system oceny budynków.

BREEAM ustala standard

Metoda BREEAM dla najlepszych praktyk w zakresie zrównoważonego projektowania budowlanego, budowy i eksploatacji stała się jednym z najbardziej wszechstronnych i uznanych środków pomiaru efektywności ekologicznej budynku.

Ocena BREEAM stosuje uznawane mierniki wydajności, ustalone zgodnie z ustanowionymi progami celem oceny specyfikacji, projektu, konstrukcji i eksploatacji budynku. Stosowane środki obejmują szeroki zakres kategorii i kryteriów, od energii po ekologię. Dotyczą one aspektów związanych z ekologią i zużyciem wody, środowiskiem wewnętrznym (zdrowie i dobrobyt), zanieczyszczeniem, transportem, materiałami, odpadami i procesami zarządzania.

Certyfikowana ocena BREEAM jest dostarczana przez licencjonowaną organizację oraz przeprowadzana przez akredytowanych kontrolerów wyszkolonych w ramach programu kompetencji przez UKAS, na różnych etapach cyklu konstrukcyjnego. Zapewnia to klientom, deweloperom, projektantom i innym stronom:

  •     rozpoznawalność na rynku ze względu na budynki charakteryzujące się niewielkim wpływem na środowisko naturalne,

  •     pewność, że wypróbowane praktyki w zakresie ochrony środowiska zostały wdrożone w konstrukcji budynku,

  •     inspirację do poszukiwania innowacyjnych rozwiązań, które minimalizują wpływ na środowisko,

  •     próg jakości wyższy niż określono w normach,

  •     system pomagający ograniczyć koszty eksploatacji, poprawić jakość środowiska roboczego i środowiska życia,

  •     standard, który wykazuje postęp w kierunku osiągnięcia celów w zakresie ochrony środowiska ustalanych przez przedsiębiorstwa i organizacje.

Jaką rolę pełni BREEAM?

Metoda BREEAM zajmuje się szeroko pojętymi kwestiami ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju oraz umożliwia deweloperom, projektantom i zarządcom budynków przedstawianie referencji w zakresie ochrony środowiska klientom, projektantom i innym stronom na początkowym etapie konstrukcji. Metoda BREEAM:

  • korzysta ze zrozumiałego systemu oceny, który jest przejrzysty i elastyczny

  • jest łatwa w zrozumieniu i oparta na badaniach naukowych popartych dowodami

  • wywiera pozytywny wpływ na projekty, konstrukcje i zarządzanie budynkami

  • definiuje i utrzymuje solidną normę techniczną z rygorystycznym systemem zapewnienia jakości i certyfikacji

Kto korzysta z BREEAM?

Klienci, planerzy, agencj rozwoju, fundatorzy i deweloperzy korzystają z BREEAM celem określenia wydajności konstrukcji w zakresie trwałości w sposób, który jest szybki, zrozumiały i widoczny na rynku oraz zapewnia równe szanse.

Agenci nieruchomości stosują tę metodę celem rozpowszechniania danych uwierzytelniających i korzyści płynących z budynku dla potencjalnych nabywców i najemców.

Zespoły projektowe stosują ją jako metodę udoskonalania wydajności budynków oraz własnego doświadczenia i wiedzy na temat aspektów środowiskowych w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Menedżerowie stosują ją w celu ograniczenia kosztów eksploatacji, pomiaru i poprawy wydajności budynków, upoważniania pracowników, opracowywania planów działania, monitorowania i zdawania raportów z wydajności na poziomie poszczególnych budynków, jak i portfolio.

"Podłogi z drewna litego marki BOEN są zgodne ze specyfikacją ogólną BRE Global Green Guide dla instalacji detalicznych i komercyjnych w odniesieniu do elementów 821580003 i 821580002, które uzyskały łączną ocenę A+."

W celu uzyskania dalszych informacji patrz www.breeam.org