Informasjon i forbindelse med Coronasmitte

BOEN, som resten av Norge, gjør nå tiltak for å begrense smitte og spredning av Covid-19.

BOEN følger helsemyndigheters anbefalinger for å redusere smitterisiko. Vi har iverksatt en rekke interne tiltak som tilpasses fortløpende. 

For at dette skal gå i minst mulig grad ut over våre kunder, samt ivareta våre ansatte, har vi besluttet å opprettholde fysisk de funksjoner som er nødvendig for å yte den service våre kunder er avhengig av. 

Andre roller og funksjoner som ikke trenger å oppholde seg på våre fasiliteter er satt opp med hjemmekontor. Noe som innebærer at vi i BOEN skal fungere så optimalt og operasjonelt som overhodet mulig.

Dette er en ny og ekstrem situasjon for oss alle og vi skal gjøre vårt ytterste for å ivareta alles interesser (ansatte og kunder) I denne dramatiske perioden vi nå går inn i.

Status 25.3.2020: 

  • Alle våre fabrikker er i full drift. Kapasitetene blir tilpasset kontinuerlig. 
  • BOENs lager i Norge økes ut over det vanlige. Derfor er det mulig å fullføre våre leveranser som avtalt. 
    Det kan skje justering i leveringstider i forbindelse med restriksjoner i logistikkforbindelsene våre, spesielt når vi er avhengig av utenlandsk transport. På nåværende tidspunkt ingen endringer.  
  • Bestill så tidlig som mulig og informer oss om evt. endringer i eksisterende bestillinger slik at vi kan organisere leveransene optimalt.
  • Kundeservice er fullt operative fra hjemmekontor. Vi holder en minstebemanning på kundeservice og lager på Tveit. 
  • Salg og teknisk support har hjemmekontor og er tilgjengelig på e-post og telefon som normalt. 

 

Med vennlig hilsen

BOEN Bruk AS