Informasjon i forbindelse med Coronasmitte

BOEN, som resten av Norge, gjør nå tiltak for å begrense smitte og spredning av Covid-19.

BOEN følger helsemyndighetenes anbefalinger for å redusere smitterisiko. Vi har iverksatt en rekke interne tiltak som tilpasses fortløpende. 

For at dette skal gå i minst mulig grad ut over våre kunder, samt ivareta våre ansatte, har vi besluttet å opprettholde fysisk de funksjoner som er nødvendig for å yte den service våre kunder er avhengig av. 

Andre roller og funksjoner som ikke trenger å oppholde seg på våre fasiliteter er satt opp med hjemmekontor. Noe som innebærer at vi i BOEN skal fungere så optimalt og operasjonelt som overhodet mulig.

Dette er en ny og ekstrem situasjon for oss alle og vi skal gjøre vårt ytterste for å ivareta alles interesser (ansatte og kunder) I denne dramatiske perioden vi nå går inn i.

Status 8.5.2020: 

  • Alle våre fabrikker er i drift. Dog med noe redusert kapasitet, produksjon tilpasses kontinuerlig etter ordreinngang. 
  • BOENs lager i Norge har blitt økt ut over det vanlige. Derfor er det mulig å fullføre våre leveranser som avtalt. 
    Det kan skje justeringer i leveringstider i forbindelse med restriksjoner i logistikkforbindelsene våre, spesielt når vi er avhengig av utenlandsk transport. På nåværende tidspunkt ser vi ingen endringer.
  • Bestill så tidlig som mulig og informer oss om eventuelle endringer i eksisterende bestillinger slik at vi kan organisere leveransene optimalt.
  • Kundeservice og salg er fullt bemannet og tilgjengelig som vanlig

 

Med vennlig hilsen

BOEN Bruk AS