FSC-sertisifering - Forest Stewarship Council®

The Forest Stewardship Council (FSC®) er en velkjent uavhengig non-proft miljøorganisasjon som har som mål å få frem skoger som tilfredsstiller kravene til mennesker som bor i skogene, tar hensyn til naturen slik at den forvaltes riktig og gjør skogene i stand til å reprodusere seg selv.

Miljøriktig skogforvaltning sørger for at høsting av tømmer og ikke-tømmer produkter opprettholder skogens biologiske mangfold, produktivitet og økologiske prosesser.

Samfunnsnyttig skogforvaltning hjelper både lokale folk og samfunnet til å nyte langsiktige fordeler og gir også sterke insentiver til lokale folk til å opprettholde de skogressursene og holder seg til langsiktige forvaltningsplaner.

Økonomisk forsvarlig skogforvaltning innebærer at skogsdrift er strukturert og forvaltes slik at tilstrekkelig lønnsom, uten å generere økonomisk overskudd på bekostning av skogen ressurs, økosystemet, eller berørte lokalsamfunn.

Spenningen mellom behovet for å generere tilstrekkelige økonomiske avkastning og prinsipper for ansvarlig skogsdrift kan reduseres gjennom innsats for å markedsføre hele utvalget av skogprodukter og tjenester for deres beste verdi.

FSC® Etikett

FSC®-merket er en velkjent veiledning for forbrukeren. Det garanterer at produktene er blitt verifisert og kan spores fra skogen til salgsstedet.

FSC® MIX

Etiketten sikrer at produktet levert har minimum 70% materiale som kommer fra FSC® sertifisert treverk, den andre 30% kommer fra FSC® kontrollert treverk BOEN leverer produkter med FSC® MIX.

FSC® sertifikat i BOEN selskaper

En FSC® CoC (chain of custody) sertifisert holder hensyn til for opprinnelsen til tre og må være i stand til å spore produktene. Kun selskaper som har en slik prosedyre sertifisert av FSC®, er tillatt å selge FSC®-sertifiserte produkter.

FSC® sertifiserer BOEN og BOEN Sport produkter

Vær oppmerksom på at en BOEN parkett eller BOEN Sport produktet er FSC®-sertifisert bare når det er tydelig skrevet i produktbeskrivelsen på klistremerket på emballasje og i fakturaer og transport dokumenter.

 

 

FSC® Sertifikat

Fullstendig informasjon om BOEN produkter som kan leveres med FSC® MIX-etiketten er notert på www.fsc.org.