Böden: Esche Nature

Böden: Esche Nature

Product Type: 2-Schicht-Parkett
Holzart: Esche
Oberflächenbehandlung Live Matt Lack
Format: Kurzstab Prestige
Artikelnummer: ASN2356D (10138703)
Sortierung: Nature
Abmessungen: 10 x 70 x 470 mm
Verbindungstechnologie: Nut/Feder
Fußbodenheizung: sehr gut geeignet
Farbe: Helle Holzböden
Oberfläche: Scharfkantig, Not brushed
Style: Nordic