Miljø

BOEN Parket består af naturmaterialer. Vi har derfor en tydelig strategi for at sikre, at der udvises respekt for naturen og bæredygtig ressourceforbrug - både i drift og produktion. Hos BOEN forsøger vi altid at udvikle gode produktionsmetoder, som er så skånsom som mulig overfor miljøet.

I dag er mere end 95% af alt træværk fra de europæiske skove omfattet af træplantningprogrammer eller holder certifikater som FSC® - eller er i en proces for at erhverve sådanne certifikater.

BOEN – oprindeligt et savværk fra 1634 - har en lang tradition for håndtering af skovens ressourcer. BOENs fabrikker overholder retningslinjerne i FSC® (Chain of Custody-system). Dialog med miljøorganisationer og offentlige myndigheder samt investeringer i ny teknologi gør det muligt for os at reducere spild til et minimum. Udvikling af produkter som alternativ til eksotiske træarter er et andet eksempel på, at BOEN lægger vægt på miljøet.

Der bliver i produktionen af lamelparket for størstedelens vedkommende brugt nåletræ, som jo er hurtigvoksende. Nåletræet udgør bund- og mellemlaget og giver gulvet større stabilitet.

Vi tilbyder produkter, der respekterer miljøet og mennesker. Lim og overfladebehandling afgiver ikke nogen form for gas eller andre biprodukter.

Savsmuld og spåner er naturlige biprodukter, der fuldstændigt bliver brugt til opvarmning, til tørreovne og til varmt vand. Produktionsmetoderne på BOEN efterlader ingen giftige eller farlige biprodukter.