Bæredyktighed

Bæredygtighedsrapport 2021

Hvert træ og hvert stykke træ er unikt - og fascinerende. Vi betragter det som et privilegium at fremstille trægulve af høj kvalitet af dette alsidige naturprodukt. Vi føler os forpligtet til at behandle vores ressourcer på en bæredygtig måde - og det i hele værdikæden.

Som førende europæisk parketproducent har vi et ansvar for at efterlade et så lille økologisk fodaftryk som muligt - det skylder vi naturen, de kommende generationer og os selv. Derfor optimerer og udvikler vi hele tiden vores holistiske bæredygtighedsstrategi.

Inden for Bauwerk-koncernen har vi sammenfattet vores ansvarsområder i fire indsatsområder:

  • Sunde løsninger
  • Natur og miljø
  • Motiverede medarbejdere
  • Fair business

I det følgende vil vi gerne dele de vigtigste højdepunkter og succeser, som vi har opnået i løbet af det seneste år, med dig.

Læs hele bæredygtighedsrapporten her.

Indsatsområde: Sundhed og sikkerhed

Som mennesker tilbringer vi 80-90 % af vores liv indendørs og indånder og udånder 10-20 m3 luft om dagen. For at sikre en høj luftkvalitet og et sundt livs- og arbejdsmiljø skal de limer, lakker og olier, som vi anvender ved fremstillingen af vores parketgulve, være absolut sikre ud fra et sundhedsmæssigt synspunkt og behandles med omhu. 

En af de vigtigste succeser inden for området "sunde løsninger" var, at produktsortimentet med Eco-Institute-mærket er blevet udvidet til vores 3-lags-sortiment (undtagelse: olieret og røget gulv). Med vores mærke står vi for parket af høj kvalitet, som er uskadeligt for sundheden og endda har positive virkninger på vores velbefindende. Dette er bevist af uafhængige institutter.

 

Indsatsområde: Natur og miljø

Træ er langt det vigtigste råmateriale i vores virksomhed. Vores succes er afhængig af det og dermed direkte af et intakt miljø. Ansvarlig indkøb af træ og træprodukter, effektiv udnyttelse af ressourcerne, og solen hører naturligvis til denne kategori, samt reduktion af drivhusemissioner er vores vigtigste bidrag.

De største succeser inden for området "Intakt miljø" var faldet i de direkte VOC-emissioner på vores schweiziske fabrik med 45 % og den øgede andel af bæredygtige certificerede råvarer, der er steget med mere end 10 %.

Desuden begyndte vi at producere vores egen grønne energi ved hjælp af solpaneler på vores vigtigste produktionssteder.

Vi er også stolte af at have integreret vores produktionssteder i Kroatien og Litauen i vores miljøledelsessystem i henhold til ISO Standard 14001 med succes.

Indsatsområde: Motiverede medarbejdere

Den afgørende faktor for vores virksomheds succes er vores medarbejdere. Deres kompetence, deres engagement, deres kreativitet, fleksibilitet og loyalitet gør vores internationalt producerende og aktive virksomhed stærk og klar til fremtiden. Derfor ønsker vi, at de skal føle sig trygge og respekterede hos os - i et fair og anerkendende miljø. Som arbejdsgiver bærer vi ansvaret for deres sundhed og velvære samt for deres faglige udvikling.

Vores medarbejderundersøgelse i hele koncernen viser, at medarbejdertilfredsheden er steget i forhold til året før.

En anden vigtig succes inden for området "motiverede medarbejdere" var gennemførelsen af et synkroniseret produktionssystem (SPS) på alle produktionssteder. Målet er at forbedre effektiviteten og give mere plads til individuel udvikling. Dette skaber en virksomhedskultur, hvor alle hele tiden søger efter forbedringspotentialer.

Indsatsområde: Fair business

Vi opfører os anstændigt - og uden at gå på kompromis. Der er en nultolerancepolitik for korruption, som er indlejret i vores koncerndækkende virksomhedsregler. Bekæmpelse af korruption er et centralt anliggende i vores virksomhed og en integreret del af vores medarbejderes uddannelse, diskussioner og præstationsvurderinger samt en fast del af alle møder i ledelsesgrupperne.
I regnskabsåret 2021, andet år i træk, blev der ikke rapporteret om potentielle tilfælde af korruption.

Læs rapport om bæredyktighed 2021

Læs rapport om bæredyktighed 2020

Læs rapport om bæredyktighed 2019