Teknisk översikt

Ett trägolv från BOEN har du hela livet. Det är därför viktigt för oss inom BOEN att det golv vi levererar till dig också handhas efter de krav vi ställer.

På den här sidan kan du hitta mer information om tekniska data, som kan hämtas som PDF. Information om golvvärme och andra viktiga ämnen som handlar om golv och underhåll.