Underhåll lackerade golv

Så tar du hand om ditt lackerade golv.

Rengöring

Daglig städning utförs företrädesvis med torra rengöringsmetoder, såsom dammsugning eller torrmoppning.

Vid rengöring tillsätts 25 ml BOEN Cleaner till 5 liter vatten eller annat syntetiskt rengöringsmedel (PH 6-7) till vatten (se anvisningen på förpackningen). Undvik spill och använd en fuktig trasa. Spill på golvet bör tas bort omedelbart och innan det torkar. 

Ytan tål de vanligast förekommande hushållskemikalierna. Envisa fläckar kan tas bort med en starkare blandning av vatten/BOEN Cleaner, eller försiktigt med lacknafta. Vid all användning av lacknafta, torka av efteråt med en fuktig trasa. 

Om det finns områden där färgen blir mer sliten och tråkig än på andra ställen, kan dessa områden behandlas med BOEN Refresher utan att golvet nödvändigtvis behöver behandlas. Slarvas det med underhållet och golvet har blivit så slitet att själva träet har slitits.


BOEN Products Wear and tear Dosage
BOEN Cleaner    
  Normal Dirt  25ml for every 5l of water
  Heavier Dirt 50ml for every 5l of water
BOEN Refreasher Regular maintenance & spot removal Apply a thin, even layer

Underhåll

Lackerade golv underhålls med BOEN Refresher. BOEN Refresher fräschar upp mattlackerade ytor, skyddar lacken och ger en glänsande, slitstark yta.

Hur ofta ska du använda den här produkten? Allmänna rekommendationer:

  • Privata hem bör bibehållas en gång vartannat år, eller vid behov.
  • Golv i offentlig miljö (kontor m.m.), eller andra golv som utsätts för mycket trafik bör behandlas två till tre gånger per år, eller vid behov.

Intensiv rengöring och fläckborttagning

  • Stubborn stains (wine, fruit, berries, juice, cream, non-alcoholic drinks, beer, coffee, tea) are best removed with household cleaner.
  • Dirt such as shoe polish, heel rubber, tar, tarmac, oil, fat and chocolate can be removed with white spirit
  • Ink, lipstick, biro, printer ink, ink ribbons can be removed using spirit
  • Spots of blood are easiest removed with cold water

Viktig

Vi rekommenderar att du kommer överens om ett underhållsprogram med parkettläggaren.