CE

CE-märkning är en obligatorisk överensstämmelsemärkning på många produkter som finns på den inre marknaden inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).

CE-märkningen bekräftar att en produkt möter EU:s säkerhets-, hälso- och miljökrav. CE står för Conformité Européenne, "Europeisk konformitet" på franska.

CE 10mm, 11.5mm, 13mm, 14mm, 21mm, 23mm, SE